Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Targówek]

  Drukuj
 

Targówek. Obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszk. wielor. z lok. usługowym i garażem podziemnym na dz. ew. nr 66/2 w obrębie 4-11-02 przy ul. Janowieckiej
Warszawa,   20 maja 2022 r. UD-X-WAB.6740.224.2021.BGO                                        L. dz. 20561   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr 159/SAAB/2022
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr 160/SAAB/2022
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2022
Targówek, obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 02/CP/T/2022 o ULICP - budowa budynku gospodarczego na potrzeby Domu Kultury, na dz. nr ew. 32/2 z obr. 4-08-17 przy ul. Wysockiego 11
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2022
Targówek. Zawiadomienie o wydaniu decyzji. Decyzja LICP, sieć gazowa, ul. Smoleńska i ul. II Rejonu AK
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2022
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wydania dec. LICP polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV w ul. Świdnickiej i ul. Oszmiańskiej, na terenie dz. ew. nr 100, 92, 81/1 i 81/2 w obr. 41012
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-04-2022
Targówek, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia LICP polegającej na budowie budynku gospodarczego na potrzeby Domu Kultury, na dz. nr ew. 32/2 z obr. 4-08-17 przy ul. Wysockiego 11
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2022
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/R/T/22 w dniu 16 marca 2022 r. zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę budynków C1 i C6 na działkach ew. nr 52, 53, 70, 67, 68, 69 i 30/2 w obrębie 4-11-13 przy ul. Matu
Warszawa, 16 marca 2022 r. UD-X-WAB.6741.34.2021.BGO L.dz. 21046 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 454/II/2018
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2022
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 461/II/2018
Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2022
Targówek. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne dotyczące wniosku o zmianę pozwolenie na budowę Nr 542/II/2018 z dnia 15 października 2018 r. znak: WI-II.7840.9.10.2018.MP. Pełna treść obwieszczenia w załączonym pliku. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2022
Targówek, obwieszczenie o zebraniu dowodów i uzgodnień w sprawie pozwolenia na rozbiórkę budynkówprzy ul. Matuszewskiej 14 na działkach ew. nr 52, 53, 70, 67, 68, 69 i 30/2 w obrębie 4-11-13 w Warszawie
Warszawa, 1 marca 2022 r. UD-X-WAB.6741.34.2021.BGO L.dz. 21046 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (tj. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-03-2022
Targówek; zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. LICP na przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia o dł. ok. 437,5 m, ul. Smoleńska i II Rejonu AK
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-02-2022
Targówek, obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/T/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi publicznej ulicy Krzewnej
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związki z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-02-2022
Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reliazcję inwestycji drogowej - ul. Krzewnej
UD-X-WAB.6740.166.2021.DDU                                                        ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2021
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP Nr 16/CP/T/2021 z 09.11.2021 r.-budowa odc.sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dz.ew.nr: 18 i 25/1 z obr. 4-08-11 przy ul. Liwskiej,
Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 16/CP/T/2021 z dnia 09.11.2021 r. , na wniosek inwestora – LW Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IX SKA, z siedzibą ul. Lwowska 7/7, 00-660 Warszawa, złożony przez Pełnomocnika Panią ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2021
Targówek. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 303/SAAB/2021
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2021
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej Nr 300/SAAB/2021
Zawiadomienie WI-II.7840.9.5.2018.MPzm. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2021
Targówek. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej Nr 599/SAAB/2021
Zawiadomienie WI-II.7840.9.10.2018.MPzm.2 Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  rwozniak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2021
Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP - budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 160mm od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Remiszewskiej.
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-10-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe