Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych oraz podziemnych sieci elektroenergetycznych na działkach nr ew. 92/1, 92/2, 92/3

Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych oraz podziemnych sieci elektroenergetycznych na działkach nr ew. 92/1, 92/2, 92/3

  Drukuj
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), dalej zwanej k.p.a.  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 05/T/CP/2018 z dnia 11.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV0 oraz podziemnych sieci elektroenergetycznych SN i nn, na działkach nr ew. 92/1, 92/2, 92/3 z obrębu 4-08-11 oraz części działki nr ew. 58 z obrębu 4-08-17, w Dzielnicy Targówek w Warszawie.

Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-04-2018
Data wprowadzenia:  19-04-2018
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 19-04-2018
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 20-04-2018
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 23-04-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2018
Liczba odwiedzin: 270

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe