Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 08/CP/T/2019 r., dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Targówek. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 08/CP/T/2019 r., dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Drukuj
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 08/CP/T/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie działek nr ew. 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 20 z obrębu 4-08-21 przy ul. Wysockiego 7 w Dzielnicy Targówek w Warszawie 

Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679, w godzinach pracy Urzędu. Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 17.06.2019 r.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-06-2019
Data wprowadzenia:  17-06-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 17-06-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 17-06-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 17-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-06-2019
Liczba odwiedzin: 55

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe