Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie o decyzji SKO w sprawie dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Dalanowskiej 46

Targówek. Obwieszczenie o decyzji SKO w sprawie dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Dalanowskiej 46

  Drukuj
 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia 26.07.2019 r., znak: KOC/2115/Ar/19 orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek Nr 04/CP/T/2019 z dnia 01 marca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Dalanowska 46 na cele oświatowe (sale lekcyjne szkół podstawowych z programem towarzyszącym – filie istniejących publicznych szkół podstawowych) na terenie działki nr ew. 48 z obrębu 4-10-02 przy ul. Dalanowskiej w Dzielnicy Targówek w Warszawie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu.
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Może ona zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa.
Wpis sądowy od skargi wynosi 500 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193)

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 14.08.2019 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-08-2019
Data wprowadzenia:  14-08-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 14-08-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 14-08-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 14-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-08-2019
Liczba odwiedzin: 53
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe