Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w ul. P. Wysockiego

Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w ul. P. Wysockiego

  Drukuj
 
Na podstawie art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały  Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16 złożony w dniu 08.05.2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa o długości ok. 136 m w ul. P. Wysockiego, na terenie działek nr ew. 6 (część), 1/5 (część) z obrębu 4-08-11, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 7 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-675; e-mail: zkaiser@targowek.waw.pl,  w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na stosowanie rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wgląd do akt sprawy możliwy będzie po telefonicznym lub mailowym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 30.06.2020 r.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-06-2020
Data wprowadzenia:  30-06-2020
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 30-06-2020
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 30-06-2020
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe