Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Pożarowej

Targówek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Pożarowej

  Drukuj
 
Na podstawie :
art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 59 ust. 1 oraz art. 86 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817 ze zm.), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu prowadzonym na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, złożony przez pełnomocnika Panią Jolantę Donew-Jałowicką, w dniu 29.10.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w związku z planowaną przebudową i budową osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory WP18/L4 do WP18/L5 wzdłuż ul. Pożarowej, na terenie działek nr ew. 4/3 i 4/6 z obrębu 4-18-10w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Stronom postępowania służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 04.12.2019 r.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-12-2019
Data wprowadzenia:  04-12-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 04-12-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 04-12-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 04-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 143
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe