Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie żłobka przy ul. Mokrej 25

Targówek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie żłobka przy ul. Mokrej 25

  Drukuj
 

Warszawa, 15 maja 2020 r.
Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.2.2020.KCU

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817 ze zm.), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek, złożony w dniu 07.04.2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie żłobka przy ul. Mokrej 25, na terenie działek nr ew. 64/2, 64/5, 64/6, 64/7, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/1, 66/2, 66/3, 67/1, 67/2, 67/4, 107, 111/13 z obrębu 4-10-06, w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: kcukrowska@targowek.waw.pl, w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na stosowanie rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wgląd do akt sprawy możliwy będzie po telefonicznym lub mailowym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15 maja 2020 r.

Z up. Zarządu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
/-/
Rafał Lewtakowski
Kierownik
Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-05-2020
Data wprowadzenia:  15-05-2020
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 15-05-2020
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 15-05-2020
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 15-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2020
Liczba odwiedzin: 51
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe