Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej

Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej

  Drukuj
 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a., art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 01/CP/T/2020 z dnia 10.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami, na działkach ew. nr 58/24, 50/1, 53, 42/3, 51/2, 131 z obrębu 4-10-12 w rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej, w Dzielnicy Targówek w Warszawie.

Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiście (Wydział Obsługi Mieszkańców parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 14.01.2020r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-01-2020
Data wprowadzenia:  14-01-2020
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 14-01-2020
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 14-01-2020
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 14-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2020
Liczba odwiedzin: 206
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe