Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie tężni solankowej przy Domu Kultury "Świt" przy ul. P. Wysockiego 11

Targówek. Obwieszczenie dot. wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie tężni solankowej przy Domu Kultury "Świt" przy ul. P. Wysockiego 11

  Drukuj
 
Na podstawie art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 05/CP/T/2020 z dnia 24 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie tężni solankowej przy Domu Kultury „Świt” przy ul. P. Wysockiego 11, na terenie działki nr ew. 32/2 z obrębu 4-08-17, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-675; e-mail: zkaiser@targowek.waw.pl,  w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na stosowanie rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wgląd do akt sprawy możliwy będzie po telefonicznym lub mailowym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu. 
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 30.06.2020 r.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-06-2020
Data wprowadzenia:  30-06-2020
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 30-06-2020
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 30-06-2020
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 30
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe