Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ulic: Poborzańskiej, Kiejstuta i Wysockiego

Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w rejonie ulic: Poborzańskiej, Kiejstuta i Wysockiego

  Drukuj
 
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Home Invest Poborzańska I Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 64, złożony w dniu 03.10.2019 r. przez pełnomocnika Pana Przemysława Sieradzkiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej z komory KODC2 w rejonie ulic: Poborzańskiej. Kiejstuta i Wysockiego, na działce nr ew. 58-cz. z obrębu 4-08-17 przy ul. Poborzańskiej, Kiejstuta, na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ze względu na terminy postępowania ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-679 w godzinach pracy Urzędu.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-10-2019
Data wprowadzenia:  10-10-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 10-10-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 10-10-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 10-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2019
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe