Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji w rejonie ulicy Oszmiańskiej

Targówek. Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji w rejonie ulicy Oszmiańskiej

  Drukuj
 
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Home Invest Oszmiańska II Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, złożony przez Pełnomocnika Pana Jarosława Morga, w dniu 04.02.2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 o długości ok. L=133m, na terenie działek ew. nr 39/1-cz. 39/2-cz. i 69/3-cz. z obrębu 4-10-12 w rejonie ulicy Oszmiańskiej, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. 
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ze względu na terminy postępowania ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane, po upływie czternastu dni, od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu: 10 lutego 2020 r.
Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-02-2020
Data wprowadzenia:  10-02-2020
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 10-02-2020
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 10-02-2020
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 13-02-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2020
Liczba odwiedzin: 25
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe