Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Miedzianogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej

Targówek. Obwieszczenie dot. decyzji administracyjnej w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Miedzianogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej

  Drukuj
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 20196 ze zm.), w związki z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – zarządcy drogi – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Pana Sławomira Antonika, Burmistrza Dzielnicy Targówek, złożonego dnia 20 maja 2019 r. – dnia 11 września 2019 r. wydano decyzję Nr 111/T/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Miedzianogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej w Warszawie.
Rozbudowa ulicy Miedzianogórskiej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej obejmuje poniższe nieruchomości: (numery ewidencyjne działek w nawiasie oznaczają numery działek jakie powstaną po wydaniu przedmiotowej decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu podziałów nieruchomości. Pogrubionym drukiem zaznaczono działki po podziale przeznaczone pod projektowany pas drogowy (działki pod inwestycję) zaś działki w nawiasach niewytłuszczonym drukiem – działki pozostające przy obecnym właścicielu).
obręb: 4-09-21;
działki: 31/1 (31/7, 31/8), 31/2 (31/9, 31/10), 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 48 (48/1, 48/2), 50 (50/3, 50/4), 52 (52/3, 52/4), 53 (53/3, 53/4), 55 (55/3, 55/4), 234/1 (234/3, 234/4), 234/2 (234/5, 234/6), 7/3, 49/1, 49/3, 80/4, 80/7, 80/2, 80/5, 18, 42, 237/1, 237/2, 46, 57/5.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydal decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Targówek Urzędu m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

Pouczenie:
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Decyzja dostępna w Wydziale Architektury i Budownictwa, Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pokój 326, tel. 22-44-388-24.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
Wojciech Pietrzak
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek
Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-09-2019
Data wprowadzenia:  13-09-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 13-09-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 13-09-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 13-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-09-2019
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe