Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Śródmieście]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Śródmieście]

  Drukuj
 

Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji licp-przebudowa oraz rozbudowa o nową strefę wejścia, szacht windowy i instalacyjny budynku biurowego, Kancelaria Sejmu-ul. Zagórna 3
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, dn.  18.08.2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.6.2020.USL OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-08-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - realizacja budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego- ul. Furmańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, dn.  7.08.2020 r.              Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.5.2020.USL OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/ŚRÓ/C1/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa i nadbudowa centralnej części istniejącego budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Boduena 3/5
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6733.2.2020.USL                                     Warszawa, dn. 27.07.2020r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy rozbudowa mieszkania na ostatniej kondygnacji przy ul. Orłowicza 6/55A
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6730.37.2019.JFE                 Warszawa, 15 lipca 2020 r.  OBWIESZCZENIE Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 §1, §2, w związku z art. 49a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów ws. o ustalenie licp rozbudowa i nadbudowa centralnej części budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego- ul. Boduena 3/5
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa,29.06.2020r.    Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2020.USL   OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie  Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/ŚRÓ/C2/20 licp dot. realizacji budynku naukowo- dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego ul. Furmańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6733.9.2019.JFE                 Warszawa, dnia 26.06.2020 r.          OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 oraz art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2020
Śródmieście. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wz nr 67/Śró/20 - nabudowa części budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne - Al. Solidarności
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6730.26.2019.USL             Warszawa, 24.06.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 i 2, art. 49 a,  art. 49 b § 1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  Postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-06-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów ws. ustalenia licp - budowa budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Furmańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.9.2019.JFE                 Warszawa, 4 czerwca 2020 r.         OBWIESZCZENIE Na podstawie art.10 § 1 oraz  art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-06-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów ws. o ustalenie warunków zabudowy - nadbudowa budynku mieszkalnego na funkcje mieszkalne - Al. Solidarności 60
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, dn.27.04.2020 r.                     Znak sprawy: AM-ZP-C.6730.26.2019.USL    OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu wszystkich dowodów w sprawie Na podstawie art.  10 § 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2020
Śródmieście. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o zn. krajowym i wojewódzkim - rozbudowa budynku NSA, ul. Boduena 3/5
Warszawa, 27 marca 2020 r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2020.USL    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-03-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 27 marca 2020 r. Znak sprawy: AM-AB.6740.24.2020.KKR   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o złożeniu korekty wniosku oraz prośba o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego ws. o ustalenie licp - realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze - ul. Furmańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa,  9 marca 2020r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.9.2019.JFE OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020. 256. j.t), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-03-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/ŚRÓ/20 o ustaleniu warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego przy Al. Jana Pawła II / Rondo ONZ
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6730.23.2018.JFE                           Warszawa, 20 lutego 2020r. OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 59 ust. 1, art. 60  oraz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-02-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/C1/ŚRÓ/20 umorzenie postępowania ws. ustalenia licp - budowa biblioteki sejmowej ul. Wiejska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6733.1.2020.JFE                 Warszawa,   18 lutego 2020 r.         OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 oraz art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia nr 186/ŚRÓ/19 zawieszającego prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o wz - budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym - ul. Solec i 3-go Maja
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-C.6730.9.2019.USL                                           Warszawa, data: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 10/ŚRÓ/C1/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa Archiwum Głównego Akt Dawnych – ul. Długa 7
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   Znak: AM-ZP-C.6721.8.2019.JCZ        Warszawa, 19 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2019
Śródmieście. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o ustalenie licp - realizacja budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze - ul. Furmańska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa,  27  listopada 2019r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.9.2019.JFE(……….JFE)      OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Śródmieście. Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa Archiwum Głównego Akt Dawnych - ul. Długa 7
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 26 listopada 2019 r. Znak : AM-ZP-C.6733.8.2019.JCZ     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.10 § 1 oraz  art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Śródmieście. Zawiadomienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego ws. zakończonej decyzją nr 6/ŚRÓ/C1/18 odmawiającą ustalenia licp, postanowienie nr 171/ŚRÓ/19 - realizacja budynku naukowo-dydaktycznego UW – ul. Bednarska 2/4
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   Warszawa,   18 listopada 2019r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE       OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2019
Śródmieście. Zawiadomienie o wznowieniu postępowania administracyjnego ws. zakończonej decyzją nr 6/ŚRÓ/C1/18 odmawiającą ustalenia licp, postanowienie nr 169/ŚRÓ/19 - realizacja budynku naukowo-dydaktycznego UW – ul. Bednarska 2/4
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa,  18 listopada 2019r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe