Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Śródmieście]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Śródmieście]

  Drukuj
 

Śródmieście. Zawiadomienie o podjęciu postępowania Postanowienie nr 42/ŚRÓ/21 ws. decyzji nr 6/ŚRÓ/C1/19 odmowa licp – realizacja budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE/USL   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020.256 ze zm.) z upoważnienia Prezydenta m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp- przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu powiatowym/gminnym) Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-04-2021
Śródmieście. Mokotów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/MOK/ŚRÓ/C2/21 o ustaleniu licp - budowa trasy tramwaju szybkiego wraz z przebudową dróg publicznych oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu przy ul. Gagarina
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 06.04.2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.11.2020.ARY OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-04-2021
Śródmieście. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej - ul. Stawki
Znak sprawy: AM-AB.6740.160.2020.WRA OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art.49 w związku z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020 r. poz. 256 ze zm. ) Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia , że w dniu 1 kwietnia 2021 r. została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-04-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 10/ŚRÓ/21 prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji 1/ŚRÓ/C1/21 o ustaleniu licp - budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami podziemnymi przy ul. Świętojerskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa 18 lutego 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.7.2020.DAB OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/ŚRÓ/21 - odmowa ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dwie kondygnacje przy ul. Zgoda i Złota
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak sprawy: AM-ZP-C.6730.21.2019.USL           Warszawa, 12 lutego 2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 i 2, art. 49 a, art. 49 b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-02-2021
Śródmieście. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu LICP 1/ŚRÓ/C1/21 - budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami podziemnymi i infrastrukturą przy ul. Świętojerskiej 9
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 26 stycznia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.7.2020.DAB OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 253/ŚRÓ/2020 o ZRID - rozbudowa drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola
Znak sprawy: AM-AB.6740.78.2020.MCI OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-12-2020
Śródmieście, Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 286/ŚRD/2020 o ZRID - budowa dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I
Znak sprawy: AM-AB.6740.24.2020.KKR OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-12-2020
Śródmieście. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ul. stawki
Data publikacji: 18-11-2020
Śródmieście, Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 10/ŚRÓ/C1/20 o ustaleniu licp – realizacja budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze związanymi z funkcją budynku przy ul. Furmańskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-C.6733.5.2020.USL        ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Śródmieście, Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/ŚRÓ/C1/20 o ustaleniu licp - przebudowa oraz rozbudowa o nową strefę wejścia oraz szacht windowy i instalacyjny budynku biurowego wraz z wjazdem, parkingiem naziemnym przy ul. Zagórnej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-C.6733.6.2020.USL  Warszawa, 16 listopada 2020r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 oraz art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.), oraz w związku z art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Śródmieście, Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/ŚRÓ/C1/20 o ustaleniu licp - budowa rurociągu/kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarskiej i Karowej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Znak: AM-ZP-C.6733.4.2020.PJA ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu LICP - budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami podziemnymi i infrastrukturą przy ul. Świętojerskiej 9
Warszawa,  10 listopada 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.7.2020.DAB    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRID - rozbudowa drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola
Znak sprawy: AM-AB.6740.78.2020.MCI OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rurociągu/kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarskiej i Karowej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,15 października 2020r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.4.2020.PJA/USL     OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie  Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-10-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – realizacja budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze przy ul. Furmańskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,   2020-10-08 Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.5.2020.USL     OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie  Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-10-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – nadbudowa budynku wielorodzinnego- ul. Zgoda 9, Złota 2/4.
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa,  8.10.2020r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6730.21.2019.USL   OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie  Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 113/ŚRÓ/20 o warunkach zabudowy – rozbudowa mieszkania na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Orłowicza 6/55A
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak sprawy: AM-ZP-C.6730.37.2019.JFE  Warszawa, 2020-10-09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 i 2, art. 49 a, art. 49 b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-10-2020
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ZRID, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej – al. Armii Ludowej - wiadukty drogowe w rejonie parku Agrykola
Znak sprawy: AM-AB.6740.78.2020.MCI OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe