Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Śródmieście

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Śródmieście]

Śródmieście Informacja o wydaniu decyzji nr 50/WZ/ŚRÓ/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części kondygnacji „-4” budynku biurowo-usługowego, Al. Jerozolimskie 44.
Zarząd Dzielnicy Śródmieście   Znak sprawy:UD-IX-WAB.6730.22.2022.MDU                       Warszawa dnia 21.06.2022 r. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy   Zarząd Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-06-2022
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 177/Ś/2022 - przebudowa stacji paliw na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu MPWiK w Warszawie przy ul. Mikkego 4
OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029), w związku z art. 35 ust. 9 ustawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Śródmieście. Obwieszczenie dot. sprostowania omyłki w dec 286/ŚRD/2020 - ZRID budowa dróg gminnych od ul. Marszałkowskiej do E. Plater
Znak sprawy: AM-AB.6740.24.2020.KKR OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-02-2022
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 152/ŚRÓ/21 - odmowa ustalenia warunków zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym przy Al. Jerozolimskich 23
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy        Warszawa, 04 stycznia 2022 r. AM-ZP-C.6730.5.2020.USL.ASO    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49 a, art. 49 b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-01-2022
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku „M” Kancelarii Sejmu wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Zagórnej 3
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 28 grudnia 2021 r.  Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.3.2021.DBO  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu krajowym/wojewódzkim) Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego przez SKO ws. decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 dot. inwestycji polegającej na przebudowie Placu Powstańców Warszawy
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 19 listopada 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o przekazaniu akt do SKO ws. decyzji licp nr 11/ŚRÓ/C2/21- przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 27 października 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-10-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 i przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 6 października 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji wz - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami oraz garażem podziemnym przy Al. Jerozolimskich
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 30 września 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6730.5.2020.USL(8.ASO)   OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów i materiałów Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-10-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/ŚRÓ/C2/21 o ustaleniu licp dla inwestycji polegającej na przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy             Warszawa, 06 września 2021 r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO    OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2021
Śródmieście. Zawiadomienie ws. uzupełnienia informacji o zgromadzeniu wszystkich materiałów w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzysząceg
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 10 sierpnia 2021 r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO OBWIESZCZENIE uzupełniające obwieszczenie z 2.08.2021 r. Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 735), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-08-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie o ustalenie licp- przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 735) z upoważnienia Prezydenta m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o uchyleniu ostatecznej decyzji licp nr 6/ŚRÓ/C1/19 oraz o wydaniu decyzji licp nr 4/ŚRÓ/C1/21 dot. realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami przy ul. Bednarskiej 2/4
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, dn. 6.07.2021 r.   Znak: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE/USL OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 4/ŚRÓ/C1/21 z dnia 30.06.2021 r.   uchylającej   ostateczną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy   oraz   ustalającej   lokalizację inwestycji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o korekcie wniosku ws. wydania decyzji lip - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2021 r. pełnomocnik ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam że 1 lipca 2021 r. z upoważnienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Postanowienie nr 57/ŚRÓ/21 w sprawie postępowania o wydania decyzji licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam że 10 czerwca 2021 r. z upoważnienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2021
Śródmieście. Obwieszczenie korygujące numery działek w obwieszczeniu dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 6/ŚRÓ/C1/19 odmawiającą ustalenia LICP - realizacja budynku naukowo-dydaktycznego UW, ul. Bednarska 2/4
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY Warszawa, 1 czerwca 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE/USL   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020.256 ze zm.) z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zawiadamiam strony ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o podjęciu postępowania Postanowienie nr 55/ŚRÓ/21 ws wydania decyzji o ustaleniu licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 2 czerwca 2021 r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam że 2 czerwca 2021 r. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów dot. wznowienia postępowania zakończonego decyzją nr 6/ŚRÓ/C1/19 odmowa licp –budowa budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej 2/4
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 17 maja  2021 r.   Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.10.2019.JFE/USL OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. 2020.256 ze zm.) z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2021
Śródmieście. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania. Postanowienie nr 48/ŚRÓ/21 ws decyzji licp - przebudowa Placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego, budową i przebudową towarzyszącego układu dróg publicznych
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 14 maja 2021 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2021.DBO    OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam że 14 maja 2021 r. z upoważnienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-05-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 > >>


Wersja standardowa