Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Śródmieście > Obwieszczenie o wydaniu decyzji 177/Ś/2022 - przebudowa stacji paliw na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu MPWiK w Warszawie przy ul. Mikkego 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 177/Ś/2022 - przebudowa stacji paliw na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu MPWiK w Warszawie przy ul. Mikkego 4

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029), w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

Prezydent m.st. Warszawy informuje o wydaniu decyzji Nr 177/Ś/2022 z 14 czerwca 2022 r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., na przebudowę stacji paliw na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu Spółki MPWiK w m.st. Warszawie S.A., na działce nr ew. 2 z obrębu 5-06-14 w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście, Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43, I     piętro pok. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 443 93 60 lub 22 443 93 63.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od 15 czerwca 2022 r.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
Elżbieta Jóźwik
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Śródmieście

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-06-2022
Data wprowadzenia:  15-06-2022
 
 
Wprowadził Dmowska Marzena (Dzielnica Śródmieście) 15-06-2022
Aktualizujący Dmowska Marzena (Dzielnica Śródmieście) 15-06-2022
Zatwierdzający Dmowska Marzena (Dzielnica Śródmieście) 15-06-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2022
Liczba odwiedzin: 423

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe