Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Rembertów > AM > Rembertów. Obwieszczenie o uzgodnieniu warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej - ul. Nowochełmżyńskiej

Rembertów. Obwieszczenie o uzgodnieniu warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej - ul. Nowochełmżyńskiej

  Drukuj
 

Znak sprawy : AM-AB.6740.63.2020. LPE

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 49 §1  ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administra-cyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, j.t. ze zm.)

zawiadamiam strony  postępowania,

że Prezydent m.st. Warszawy jako organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działając na podstawie art. 89 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020r., poz. 283, j.t. z późn. zm.), pismem z 30 czerwca 2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi powiatowej ul. Nowochełmżyńskiej w Warszawie w zakresie budowy wiaduktu drogowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 9,420 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol) w poziomie szyn”, którego inwestorem jest Prezydent m.st. Warszawy, reprezentowany przez p. Annę Piotrowską - Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Dzień publicznego obwieszczenia : 30 czerwca 2020r.

 


 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-06-2020
Data wprowadzenia:  30-06-2020
 
 
Wprowadził Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-06-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 62
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe