Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

  Drukuj
 

Praga-Południe.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY ul.Chrzanowskiego 12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Praga-Południe.Obwieszczenie o wydaniu decyzji145/21 na rozbudowę centrali telefonicznej ul.Kordeckiego 39/41
  Warszawa, 7.06.2021r. nasz znak: UD-VI-WAB-A.6740.162.2020.INO       OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2021
Praga-Południe.Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Styrska
OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów i materiałów Na podstawie art.11d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-05-2021
Praga Południe. Obwieszczenie o zebraniu dowodów dotyczących pozwolenia na rozbudowę centrali telefonicznej ul.Kordeckiego 39/41
  Warszawa, 5.05.2021r. nasz znak: UD-VI-WAB-A.6740.162.2020.INO       OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów i materiałów Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2021
Praga Południe. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/PRD/C1/21 o ustaleniu licp - rozbudowa istniejącej stacji bazy telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą przy ul.gen.T.Bora-Komorowskiego i ul.St. Rogalskiego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 6 kwietnia 2021 r. Znak sprawy:AM-ZP-P-6733.1.2021 (13.RBU.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2,w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-04-2021
Praga Południe .Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego rozbudowy centrali telefonicznej ul.Kordeckiego 39/41
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.), Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia że po ponownym rozpatrzeniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-03-2021
Praga Południe.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczący rozbudowy centrali telefonicznej ul. Kordeckiego 39/41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.),   Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-03-2021
Praga Południe.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci trakcyjnej,zasilanie oraz budowa oświetlenia,bocznica kolejowa Warszawa Grochów
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293), w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2021
Praga Południe. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji licp - rozbudowa istniejącej stacji bazy telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. St. Rogalskiego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 16 marzec 2021 r. Znak sprawy:AM-ZP-P-6733.1.2021 (11 RBU.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-03-2021
Praga-Południe.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 48/21 z dnia 11.02.2021r. dotycząca budowy ul.Styrskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art.11d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 1363 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-02-2021
Praga-Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Styrskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art.11d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-02-2021
Praga-Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazy telefonii przy ul. gen. T.Bora-Komorowskiego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 28 styczeń 2021 r. Znak sprawy:AM-ZP-P-6733.1.2021 (2.RBU.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-01-2021
Praga-Południe.Rozbudowa budynku Nr 18 o pomieszczenie techniczne dla podziemnych zbiorników ściekowych podciśnieniowych z przebudową pomieszczeń byłego węzła cieplnego dla potrzeb magazynów odpadów skażonych z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szase
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2020
Praga-Południe.Rozbudowa budynku Nr 18 o pomieszczenie techniczne dla podziemnych zbiorników ściekowych podciśnieniowych z przebudową pomieszczeń byłego węzła cieplnego dla potrzeb magazynów odpadów skażonych z niezbędną infrastrukturą przy Szaserów
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2020.256 – j.t. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-11-2020
Praga-Południe.Budowa linii kablowych SN 15 kV przy ul. Gen. Fieldorfa Nila
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Praga-Południe. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 102/SPEC/2020- inwestycja drogowa ul.Styrska
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Praga-Południe.Budowa odcinka sieci gazowej oraz sieci ciepłowniczej przy ul.Meissnera
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Praga-Południe.Budowa obiektów i urządzeń transportu publicznego-kolejowego serwerowni, agregatu oraz urządzeń klimatyzacyjnych,wentylacyjnych przy ul. Chodakowskiej 100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 ze zm.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2020
Praga-Południe.Budowa wewnętrznej sieci energetycznej dla zasilania kompleksu budynków 14, 14A, 34 przy ul. Poligonowej 30.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-09-2020
Praga-Południe.Montaż masztu antenowego przy ul. Poligonowej 30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe