Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

  Drukuj
 

Praga-Południe.Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żupniczej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Żupniczej
OBWIESZCZENIE o ws zczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2021
Praga-Południe.Budowa 2 odcinków sieci wodociągowej i 2 odcinków kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Chodakowskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-10-2021
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kom.P-68/L-13 do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Podskarbińskiej 32/34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego         Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2021
Praga-Południe.Budowa odcinka ulicy Żupniczej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 t.j.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-09-2021
Praga-Południe.Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej służącej odwodnieniu ul. Podskarbińska
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                  Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym ( ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-09-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kom. do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Podskarbińskiej
OBWIESZCZENIE zgodnie   z art. 9   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 t.j.),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia   że w toczącym się postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wniosku złożonego w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-08-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Mińskiej i ul. Głuchej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2021
Praga-Południe.Budowa miejskiej kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Żupniczej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 t.j.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.), w związku z art. 6 pkt ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2021
Praga-Południe.Budowa drogi ulicy Żupniczej wraz z wjazdem oraz infrastrukturą techniczną oświetlenie uliczne,wiata przystankowa,kanał technologiczny,odwodnienie uliczne,chodnik,ścieżka rowerowa
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-07-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Podskarbińska 32/34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Praga-Południe.Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej służącej odwodnieniu ul. Podskarbińskiej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021.735 – j.t. ) , art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy ulicy Mińskiej 20 - Głuchej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 t.j.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),   w  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2021
Praga-Poudnie. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 166/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Styrska
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2020r., poz. 1363 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2021
Praga-Południe.Budowa sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego. Makowska-wydanie decyzji CP
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-06-2021
Praga-Południe.Budowa sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego ul. Makowska-wszczęcie postępowania
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 741),   w związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-06-2021
Praga-Południe.Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej ul. Żupnicza-wydana decyzja CP
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2021
Praga-Południe. Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej ul. Żupnicza-wszczęcie postępowania
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2021
Praga-Południe. Budowa sieci trakcyjnej, budowazasilania stacjonarnego NN, budowa oświetlenia Wiatraczna Kozia Górka -decyzja CP
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 784),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021
Praga-Południe. Wydanie Decyzji CP. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY Chrzanowskiego 12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 t.j.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-06-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe