Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Praga Południe]

  Drukuj
 

Praga-Południe. Budowa parku w rejonie ulicy Rychtera
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie: art. 61 § 4 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 59 ust 1, oraz art. 86 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2022
Praga-Południe. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV ul. Podskarbińska
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.), Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 20.05.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-05-2022
Praga-Południe. Budowa drogi gminnej ul.Drwęcka
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 – j.t.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 -j.t.). Zarząd ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-05-2022
Praga-Południe.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej DN250 w rejonie ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2022
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej ul.Chodakowska, Żupnicza
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.),  Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 29.04.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci kanalizacji ogólnospławnej dla zabudowy mieszkaniowej ul. Żupnicza
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 29.04.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla zabudowy mieszkaniowej ul. Żupnicza
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 29.04.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Praga-Południe.Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ul. Podskarbińska
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-04-2022
Praga-Południe. Budowa podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV w rejonie ul. Drwęckiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 – j.t.), Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 20.04.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2022
Praga-Południe. Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej,komory ciepłowniczej w rejonie ul. Kamionkowskij 39 oraz ul. Chodakowskiej.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 21.04.2022r. została ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-04-2022
Praga-Południe. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV w rejonie ul.Podskarbińskiej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 – j.t.),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-04-2022
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci wodociągowej ul.Chodakowska
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2022
Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Żupnicza
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie: art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.),   w związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2022
Praga-Południe. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Żupnicza
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.),   w  związku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2022
Praga-Południe. Decyzja nr 6/Cp/PPd/2022 budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla ,,Pasaż Aniński,,
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 11.03.2022 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-03-2022
Praga-Południe. Decyzja nr 5/Cp/PPd/2022 budowa siecikanalizacji ogólnospławnej w ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego/St.Mikołajczyka
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2022.503 t.j. ),   Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 11.03.2022 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-03-2022
Praga-Południe. Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej-komory ciepłowniczej P-68 L-3 w rejonie ul. Kamionkowskiej 39(ul. Chodakowska).
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), w  związku z   art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-03-2022
Praga-Południe.Decyzja nr 3/Cp/PPd/2022 budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2022
Praga-Południe.Decyzja nr 4/Cp/PPd/2022 z dn.01.03.2022 budowa sieci ciepłowniczej
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.),     Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2022
Praga-Południe.Budowa podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV w rejonie ul. Drwęckiej.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 – j.t.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 – ze zm.). Zarząd ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-02-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe