Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe. Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Praga-Południe. Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

               Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293), 

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 22.06.2020r. została wydana Decyzja Nr 20/Cp/PPd/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „przebudowie i  rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 300, sieci gazowej średniego ciśnienia DN 150” przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, na terenie działek ew.  nr 1/4‑cz, 2/1-cz., 3/12-cz. oraz 3/18-cz. z obrębu 3-06-07 w Dzielnicy Praga-Południe.

               Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury  i  Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-32.

 

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla  Dzielnicy Praga-Południe  w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293),  odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

 

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy           Praga-Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy     Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy             Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-07-2020
Data wprowadzenia:  30-07-2020
 
 
Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 30-07-2020
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 30-07-2020
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 30-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-07-2020
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe