Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Praga-Południe

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Praga-Południe. Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej-komory ciepłowniczej P-68 L-3 w rejonie ul. Kamionkowskiej 39(ul. Chodakowska).

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 tj.), art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022r., poz. 503 tj.), w  związku z   art. 6 pkt 2 ustawy   o gospodarce nieruchomościami z   21 sierpnia 1997r. (Dz. U.2021r., poz. 1899 tj.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021r., poz. 1372 tj.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.2018r., poz. 1817 tj.) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
zawiadamia

że wnioskiem złożonym w dniu 28.02.2022 r., skorygowanym w dniu 08.03.2022 r. przez Veolia Energia Warszawa S. A., reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie  fragmentu sieci ciepłowniczej – komory ciepłowniczej P-68/L-3, w rejonie ulicy Kamionkowskiej 39, część dz. ew. nr 61 z obrębu 3-02-06, część dz. ew. nr ew. 66 z obrębu 3-02-07 (ul. Chodakowska), w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-39, fax.: 22/443-55-37.

Ewentualne uwagi i wnioski należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy, ul. Grochowska 274,   03-841 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-03-2022
Data wprowadzenia:  09-03-2022


Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 2022-03-09
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 2022-03-09
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 2022-03-09
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-03-09
Wersja standardowa