Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku nr 31 i łączniku nr 23 na II piętrze z oddziału szpitalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe ul. Szaserów 128

Praga-Południe.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku nr 31 i łączniku nr 23 na II piętrze z oddziału szpitalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe ul. Szaserów 128

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

               Na podstawie art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu       i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zawiadamia

 

że w dniu 07.01.2020r. została wydana Decyzja Nr 1/Cp/PPd/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Nr 31 i łączniku Nr 23 na II piętrze z oddziału szpitalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe, na nieruchomości przy ul. Szaserów 128, oznaczonej jako dz. ew. nr 8/4-część z obrębu 3-04-03 na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

            

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-51-98, fax.: 22/443-55-37.

 

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem  Wydziału Architektury i Budownictwa dla  Dzielnicy Praga-Południe  w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

 

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

 

                        

                     

                                         

                     

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-01-2020
Data wprowadzenia:  14-01-2020
 
 
Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 14-01-2020
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 14-01-2020
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 14-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2020
Liczba odwiedzin: 66
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe