Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe.Decyzja nr 4/Cp/PPd/2022 z dn.01.03.2022 budowa sieci ciepłowniczej

Praga-Południe.Decyzja nr 4/Cp/PPd/2022 z dn.01.03.2022 budowa sieci ciepłowniczej

  Drukuj
 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r., poz. 741 tj.), 

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 01.03.2022r. została wydana Decyzja Nr 4/Cp/PPd/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie 2 odcinków sieci ciepłowniczej 2xDN65, 2xDN80, 2xDN100 oraz 2xDN125, na dz. ew. nr 2, 9, 1/3, cz. dz. ew. nr 12, 10, 17/2, 1/2, 1/1, 1/4 w obrębie 3-02-03 i dz. ew. nr 1/17, 1/11, cz. dz. ew. nr 21, 9, 12, 1/9, 1/15 w obrębie 3-02-02, ulica Chodakowska, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i  Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-52-39.

 

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2021r., poz.741 tj.), odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

 

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga‑Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-03-2022
Data wprowadzenia:  04-03-2022
 
 
Wprowadził Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 04-03-2022
Aktualizujący Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 04-03-2022
Zatwierdzający Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 04-03-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-03-2022
Liczba odwiedzin: 43

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe