Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe.Decyzja 171/20 z dnia 30.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Styrska

Praga-Południe.Decyzja 171/20 z dnia 30.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul.Styrska

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                   w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018.1474 tekst jednolity)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez                P. Adama Cieciurę Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, z dnia 26.05.2020r. została wydana decyzja nr 171/20 z dnia 30.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadanie jej ze względu na ważny interes społeczny   i gospodarczy rygoru natychmiastowej wykonalności, polegającej na: budowie              ul. Styrskiej na odcinku od ul. Łysogórskiej do istniejącej ulicy Styrskiej, zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie:

  1. Działki w projektowanych liniach podziału projektowanego pasa drogowego:

oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, objętych wnioskiem (w nawiasach – numery działek po podziale; tłustym drukiem - numery działek przeznaczonych pod inwestycję):

dz. ew. nr 15 (15/1, 15/2); 17/4; 17/9; 20 (20/1, 20/2) z obrębu 3-04-16.

  1. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone:

oznaczenie nieruchomości lub ich części przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych:

dz. ew. nr 10/1; 14/3; 18/2; 18/15; 89/2 z obrębu 3-04-16,

  1. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone:

oznaczenie nieruchomości lub ich części przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu:

dz. ew. nr 18/16 z obrębu 3-04-16 (czasowe zajęcie).

 

            Decyzja wraz z załącznikami do wglądu znajduje się w Wydziale Architektury       i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe Warszawa ul. Grochowska 274, pok. 133.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe Warszawa ul. Grochowska 274 lub za pośrednictwem poczty.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-07-2020
Data wprowadzenia:  01-07-2020
 
 
Wprowadził Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 01-07-2020
Aktualizujący Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 01-07-2020
Zatwierdzający Kulenty Regina (Dzielnica Praga-Południe) 01-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2020
Liczba odwiedzin: 30
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe