Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe. Budowa podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV w rejonie ul. Drwęckiej

Praga-Południe. Budowa podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV w rejonie ul. Drwęckiej

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 – j.t.),

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 20.04.2022r. została wydana Decyzja Nr 8/Cp/PPd/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, na nieruchomości położonej w rejonie ul. Drwęckiej oznaczonej jako dz. ew. nr 8/2, 17/2, 9-część z obrębu 3-02-12 oraz 5-część z obrębu 3-02-11 na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-51-98.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 – j.t.), odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga‑Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
22-04-2022
Data wprowadzenia:  22-04-2022
 
 
Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 22-04-2022
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 22-04-2022
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 22-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-04-2022
Liczba odwiedzin: 50

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe