Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Chłopickiego 49A,50,51,51A położonych przy ul. Makowskiej i ul. Chłopickiego

Praga-Południe.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Chłopickiego 49A,50,51,51A położonych przy ul. Makowskiej i ul. Chłopickiego

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

               Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293),

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia,

że w dniu 30.06.2020r. na wniosek VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika została wydana Decyzja Nr 15/Cp/PPd/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15A do budynków przy ul. Chłopickiego 49A, 50, 51, 51A w Warszawie na dz. nr ew. 66 (w części) z obrębu 3-04-05, dz. ew. nr 8 (w części), 3/4, 3/5, 3/6 (w części), 3/22, 3/48, 3/23, 3/24 z obrębu 3-03-06 oraz dz. ew. nr 1, 5/2 (w części) z obrębu 3-03-07, położonych przy ul. Makowskiej i ul. Chłopickiego  na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

               Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale         Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 130, tel.: 22/ 443-52-00, fax.: 22/443-55-37.

 

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla  Dzielnicy Praga-Południe  w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293),  odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

 

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy           Praga-Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy     Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy             Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-07-2020
Data wprowadzenia:  01-07-2020
 
 
Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 01-07-2020
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 01-07-2020
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 01-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2020
Liczba odwiedzin: 48
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe