Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe.Budowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wawerskiej

Praga-Południe.Budowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wawerskiej

  Drukuj
 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji Nr 15/Cp/PPd/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie 50 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 - jt)

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
zawiadamia 

że w dniu 11.06.2019r. na wniosek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie ul. Walewska 4, działając przez pełnomocnika została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wawerskiej, na terenie działek ew. nr 1/2 i 41/1 z obrębu 3-02-06 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-51-98, fax.: 22/443-55-37.

Pouczenie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe w terminie 14-dni od dnia jej publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z treścią art. 127a par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U.z 2017.1257 j.t.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

Odwołania od decyzji należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-06-2019
Data wprowadzenia:  12-06-2019
 
 
Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 12-06-2019
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 12-06-2019
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 12-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2019
Liczba odwiedzin: 49
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe