Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Mokotów > AM > Mokotów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 150/MOK/2019 - Rakowiecka 37

Mokotów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 150/MOK/2019 - Rakowiecka 37

  Drukuj
 

Znak: AM-AB.6740.278.2018.KZA                                                         31.05.2019r.
 

                                                  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 i 49 a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyj-nego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 j. t.)

                                            Prezydent m. st. Warszawy
                                                        zawiadamia,

że w dniu 31.05.2019r. została wydana decyzja nr 150/MOK/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej z siedzibą przy ul. Ra-kowieckiej 37 w Warszawie obejmująca rozbiórkę, budowę, rozbudowę, przebudowę i remont oraz zmianę sposobu użytkowania na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL budyn-ków zlokalizowanych na terenie dawnego Aresztu Śledczego wraz z zagospodarowaniem terenu i in-frastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37; dz. ew. nr 31/2, 31/1, 102, 30/4 z obrębu 1-01-10.

Stosownie do art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicz-nego ogłoszenia.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-06-2019
Data wprowadzenia:  13-06-2019
 
 
Wprowadził Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-06-2019
Aktualizujący Półkoszek Grażyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-06-2019
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-06-2019
Liczba odwiedzin: 24
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe