Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bielany > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bielany]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bielany]

  Drukuj
 

Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 84/2022 - pozwolenia na budowę systemowych kontenerów zawierających urządzenia w postaci generatora prądu wraz ze zintegrowanym zbiornikiem na olej o pojemności 10 m³ oraz ogrodzenia o wysokości do 4m
UD-III-WAB.6740.51.2022.MPR     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2022
Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 60/2022 - pozwolenia na budowę kolektora Lindego BIS etap II - odcinaka Kp2-K4M w ulicy Nocznickiego
UD-III-WAB.6740.12.2022.KHO     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2022
Bielany. Informacja o decyzji nr 8/L/2022 z 11.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wólczyńska, ul. K. Wóycickiego, ul. Opłotek, ul. Arkuszowa (UD-III-WAB.6733.6.2021.ZPA)
Informacja o decyzji nr 8/L/2022 z 11.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym - ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
Warszawa, 08 grudnia 2021 r. WI-I.7840.8.6.2021.RR(AC) OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-12-2021
Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/L/2021 ul. Zgrupowania AK „Kampinos”
Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/L/2021 z 13.08.2021 r. na budowę magistrali wodociągowej DN300 i sieci wodociągowej DN200 przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” (UD-III WAB.6733.14.2021.ZPA) Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-09-2021
Bielany. Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy zlokalizowanego ul. Wólczyńska 249
UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2021
Bielany. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 189/2021 z dnia 29.06.2021 r. prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w treści decyzji nr 2/Z/2020 z dnia 30.09.2020 r.
UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) , w związku z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2021
Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/L/2021 z 08.06.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej
Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/L/2021 z 08.06.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym - ul. Palisadowa, ul. K. Wóycickiego, ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2021
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 371/OPON/2021 z dnia 21.05.2021 (WI-II.7840.5.7.2021.MP)
Warszawa, 27 maja 2021 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WI-II.7840.5.7.2021.MP OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 95 ust. 3 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2021
Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/L/2021 z 28.05.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej
Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/L/2021 z 28.05.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym - ul. Burleska, ul. K. Wóycickiego, ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2021
Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w ulicach: Opłotek, Wólczyńskiej, Burleska i Palisadowej
Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2021 – odmowa wydania pozwolenia na budowę dla „rozbudowy kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy” ul. Wólczyńska 249
UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-01-2021
Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 116/2020 - pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej na działkach zlokalizowanych poza pasem drogi krajowej S8 i DK7 w ramach zadania "Zadanie IV.2 Budowa Kolektora Wiślanego Etap II"
UD-III-WAB.6740.132.2020.KHO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późń. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2020
Bielany. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - stacja bazowa ul. Kocjana 3
Znak sprawy: AM-AB.6740.74.2019.WRA (11.MZK)  Warszawa,20 października 2020r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zawiadamiam, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 34a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333),  o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-10-2020
Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - ul. 4 KD-L i 16 KD-L
UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) , w związku z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-10-2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 72/SPEC/2020 z dnia 09.07.2020 (WI-III.747.3.2.2016.(JS)BCH/JK)
      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO   Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), niniejszym zawiadamia się, że w dniu 9 lipca 2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2020
Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - ul. Głowackiego
UD-III-WAB.6740.121.2019.KHO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-05-2020
Bielany. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej (ZRID) na „budowę odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L i 16 KD-L wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Bielany. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Arkuszowej 135/3
OBWIESZCZENIE   o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 36   oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06. 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   ZAWIADAMIAM że na wniosek osoby fizycznej złożony dnia 19.11.2019 r. (uzupełniony w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Bielany. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Arkuszowej 66
OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 36   oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06. 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   ZAWIADAMIAM że na wniosek osoby fizycznej złożony dnia 09.10.2019 r. (uzupełniony w dniu 21.11.2019 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2020

1, 2, 3
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe