Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bielany > Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - ul. Głowackiego

Bielany. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - ul. Głowackiego

  Drukuj
 

UD-III-WAB.6740.121.2019.KHO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 15.05.2020 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr 1/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na odcinku od ul. Kwitnącej do granicy działki ewidencyjnej nr 26 z obrębu 7-08-14 wraz ze zjazdami z drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na teren działek ewidencyjnych o numerach: 22 i 23 z obrębu 7-08-14 z oświetleniem i odwodnieniem”, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/6, 3/7, 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, 13, 14/3, 26, 27, 23, 22, 19 z obrębu 7-08-14.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych: dz. ew. nr 5/1 (projektowana 5/3, 5/4), 4/1 (projektowana 4/5, 4/6), 23 (projektowana 23/1, 23/2), 27 (projektowana 27/1, 27/2), 19 (projektowana 19/1, 19/2), 22 (projektowana 22/3, 22/4) z obrębu 7-08-14.

Określono nieruchomości w liniach rozgraniczających drogi, które stają się własności Miasta Stołecznego Warszawy: dz. ew. nr 5/3, 4/5, 23/1, 27/1, 19/1, 22/3, 26 z obrębu 7-08-14.

Nieruchomości dla których określono czasowe ograniczenia w korzystaniu nieruchomości dla realizacji budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): dz. ew. nr 3/6, 3/7 z obrębu 7-08-14, dz. ew. nr 39/3, 69, 39/2 z obrębu 7-08-13

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w dniu 16.03.2020 r. ograniczono bezpośrednią obsługę mieszkańców przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Do czasu jego zniesienia chęć zapoznania się z treścią decyzji można zgłaszać telefoniczne pod nr: (22) 443-46-47 lub mailowo na adres: bielany.wab@um.warszawa.pl.

Na podstawie decyzji 1/Z/2020 nieruchomości lub ich części w pasie drogowym ulicy Głowackiego stają się z mocy prawa własnością Miasta Stołecznego Warszawy z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), o ile wcześniej nie stały się własnością Miasta na podstawie innych przepisów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany pod numerem tel. (22) 443 47 00 wew. 42 388, 42 330, 42 331, e-mail: bielany.wir@um.warszawa.pl.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy administracyjne liczone są 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 24 maja 2020 r.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-05-2020
Data wprowadzenia:  18-05-2020
 
 
Wprowadził Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 18-05-2020
Aktualizujący Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 18-05-2020
Zatwierdzający Jędrzejewska Paulina (Dzielnica Bielany) 18-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-05-2020
Liczba odwiedzin: 361

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe