Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bielany > Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/L/2021 z 28.05.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej

Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/L/2021 z 28.05.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej

  Drukuj
 

Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/L/2021 z 28.05.2021 r. na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym - ul. Burleska, ul. K. Wóycickiego, ul. Wólczyńska, ul. Opłotek, ul. Loteryjki, ul. Kalambur - wydanej na wniosek MPWiK w m.st. Warszawie S.A. (UD-III-WAB.6733.2.2021.ZPA)


Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - podaje się do publicznej wiadomości informację o decyzji nr 8/L/2021 z 28.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym na terenie obejmującym 104 działki ewidencyjne lub ich części: nr 60, 61/3, 116/1, 201/1, 202 obręb 7-11-01, nr 27(cz.), 50/3 obręb 7-11-05, nr 1(cz.), 2/1, 2/2(cz.), 2/3, 2/4, 4/1(cz.), 4/3(cz.), 4/12(cz.), 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 10, 11, 32, 33, 78, 80, 86/1, 208, 217, 218(cz.), 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 232/1, 255, 257, 264, 269, 280 (cz.) obręb 7-11-06, nr 37(cz.), 40(cz.), 41, 45(cz.), 46, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 49, 54(cz.), 57(cz.), 59 obręb 7-11-07, nr 2/1(cz.), 2/2, 3/1(cz.), 3/2(cz.), 113/1(cz.) obręb 7-11-10, nr 182, 183, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240/1, 240/2, 247, 248, 249(cz.) obręb 7-13-07 - ul. Burleska, ul. K. Wóycickiego, ul. Wólczyńska, ul. Opłotek, ul. Loteryjki, ul. Kalambur w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

Decyzję wydano z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. złożony 03.02.2021 r., uzupełniony 19 i 25.02.2021 r. oraz 01.04.2021 r.

 

Jednocześnie umożliwia się zapoznanie z treścią ww. decyzji i z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa - po uprzednim umówieniu się: telefon 22-44-34-669, e-mail: zpawlowska@um.warszawa.pl  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 01.06.2021 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-06-2021
Data wprowadzenia:  01-06-2021
 
 
Wprowadził Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 01-06-2021
Aktualizujący Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 01-06-2021
Zatwierdzający Karasińska Sylwia (Dzielnica Bielany) 01-06-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-06-2021
Liczba odwiedzin: 95

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe