Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Bielany

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Bielany. Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w ulicach: Opłotek, Wólczyńskiej, Burleska i Palisadowej

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

podaje się do publicznej wiadomości informację o

decyzji nr 6/L/2021 z 07.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ogólnospławnej z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w ulicach: Opłotek, Wólczyńskiej, Burleska i Palisadowej na terenie obejmującym działki ewidencyjne lub ich części: nr 195, 196 w obrębie 7-11-01; nr 1(cz.), 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 5/7(cz.), 180, 182, 188, 192, 198, 218, 219(cz.), 247/2(cz.), 245, 248/1, 248/2, 273 w obrębie 7-11-06; nr 1(cz.), 10, 11, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 45, 46(cz.), 48/7(cz.), 49, 52/2(cz.), 53, 54(cz.), 58(cz.), 59 w obrębie 7-11-07, nr 3/2(cz.) w obrębie 7-11-10 - ul. Opłotek, ul. Wólczyńska, ul. Burleska, ul. Palisadowa w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

wydanej z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. złożony 25.01.2021 r. i uzupełniony 10.02.2021 r.

Jednocześnie umożliwia się zapoznanie z treścią ww. decyzji i z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa - po uprzednim umówieniu się: telefon 22-44-34-669, e-mail: zpawlowska@um.warszawa.pl

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-04-2021
Data wprowadzenia:  20-04-2021


Wprowadził Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 2021-04-20
Aktualizujący Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 2021-04-20
Zatwierdzający Karasińska Sylwia (Dzielnica Bielany) 2021-04-20
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-04-20
Wersja standardowa