Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bielany > Bielany. Informacja o decyzji nr 8/L/2022 z 11.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wólczyńska, ul. K. Wóycickiego, ul. Opłotek, ul. Arkuszowa (UD-III-WAB.6733.6.2021.ZPA)

Bielany. Informacja o decyzji nr 8/L/2022 z 11.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wólczyńska, ul. K. Wóycickiego, ul. Opłotek, ul. Arkuszowa (UD-III-WAB.6733.6.2021.ZPA)

  Drukuj
 

Informacja o decyzji nr 8/L/2022 z 11.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym - ul. Wólczyńska, ul. K. Wóycickiego, ul. Opłotek, ul. Arkuszowa (UD-III-WAB.6733.6.2021.ZPA)

Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) - podaje się do publicznej wiadomości informację o decyzji nr 8/L/2022 z 11.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w drogach publicznych, drogach dojazdowych oraz nieruchomościach poza pasem drogowym na terenie obejmującym działki ewidencyjne lub ich części: nr 27(cz.), 50/3 obręb 7-11-05; nr 1, 2/2(cz.), 2/3(cz.), 2/4, 4/3(cz.), 10, 11(cz.), 218(cz.), 219, 225(cz.) obręb 7-11-06; nr 37, 40(cz.), 41, 49(cz.), 52/1, 52/2, 53, 54, 57, 58(cz.) obręb 7-11-07; nr 2/2, 3/1(cz.), 3/2, 105(cz.), 113/1, 113/2, 171/5(cz.) obręb 7-11-10; nr 97 w obrębie 7-11-12; nr 31/2, 32, 104/1 obręb 7-11-13; nr 1, 18, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 38, 46/2, 47/4, 48 obręb 7-11-11; nr 68, 69/2 obręb 7-12-08; nr 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 173(cz.), 174(cz.), 240/1(cz.),240/2, 244, 245, 247, 248, 249(cz.) obręb 7-13-07 - ul. Wólczyńska, ul. K. Wóycickiego, ul. Opłotek, ul. Arkuszowa w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Decyzja ta wydana z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zakończyła postępowanie administracyjnego prowadzone z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. złożony 05.03.2021 r. i uzupełniony 23.03.2021 r.

Jednocześnie umożliwia się zapoznanie z treścią ww. decyzji i z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa - po uprzednim umówieniu się: telefon 22 443 46 69, e-mail:zpawlowska@um.warszawa.pl   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23.03.2022 r. Podpisała: z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy /-/ Zofia Pawłowska Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-03-2022
Data wprowadzenia:  23-03-2022
 
 
Wprowadził Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 23-03-2022
Aktualizujący Holtz Krzysztof (Dzielnica Bielany) 23-03-2022
Zatwierdzający Urban Aleksandra (Dzielnica Bielany) 23-03-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2022
Liczba odwiedzin: 380

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe