Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Białołęka]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Białołęka]

  Drukuj
 

Białołęka. Zawiadomienie o podjęciu postępowania na wniosek inwestora ws. budowy 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ul. Piasta Kołodzieja
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 05 lipca 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6730.16.2021.ASW            (15 .ASW.AM-ZP-N) OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2022
Białołęka. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. ewid. nr 30/1, obrębu 4-16-06, ul. Olesin. Znak: UD-II-WAB.6730.456.2021.AMI
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.456.2021.AMI K2/24342/21 ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU DOWODÓW Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity -   Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zawiadamia o: o zebraniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE przy ul. Ruskowy Bród
UD-II-WAB.6733.28.2022.ADK                                                       ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 159/B/2022 z dnia 7.06.2022 r. o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na części działki ew. nr 43/1 z obrębu 4-17-01 przy ul. Piwoniowej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.76.2022.WRA ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Ruskowy Bród.
Znak: UD-II-WAB.6740.158.2022.ABU                           OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Lemiesz, Smugowej, Jeżowej, Łosia
Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 r. UD-II-WAB.6733.10.2019.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 305/2022 o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi.
Decyzja nr 305/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko . Dla ww. inwestycji wydana była decyzja nr 171/OŚ/2022 z dnia 15 marca 2022 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 166/B/2022 r. z 13.06.2022 r. - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 40/2, 41/21, 41/23 z obrębu 4-16-31 w rejonie ul. Ostródzkiej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.36.2022.KAN K2/3294/22 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji licp - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WAR2231A” przy ul. Lidzbarskiej
PREZYDENT  MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 13 czerwca 2022 r. Znak: AM-ZP-N.6733.3.2022.ACI ( 4.ACI) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2022
Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 8/CP/2022
Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 8/CP/2022 ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Twórczej na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
UD-II-WAB.6733.17.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania – zmiana wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. 38/55, 38/56, 38/57, 38/58, obręb 4-16-06
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.85.2022.AMI K2/8101/22 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 59 ust. 1 oraz art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dz. 38/55, 38/56, 38/57, 38/58, obręb 4-16-06
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.85.2022.AMI K2/8101/22 ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zawiadamia o: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej DN 100 mm przy ul. Mańkowskiej
UD-II-WAB.6733.18.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Mehoffera
UD-II-WAB.6733.19.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 138/B/2022 z 26 maja 2022 r. o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, dz. ewid. nr 42/32, obręb 4-16-04, ul. Rajgrasowa. UD-II-WAB.6730.91.2022.AMI
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.91.2022.AMI K2/8456/22 ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Mehoffera na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
UD-II-WAB.6733.19.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków przy ul. Brzezińskiej
UD-II-WAB.6733.15.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 139/B/2022 z 27 maja 2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce ewid. nr 41/19 obr. 4-16-35 przy ul. Ostródzkiej
Znak sprawy: UD-II-WAB.6730.324.2021.KAN ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2022
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Orneckiej
UD-II-WAB.6733.25.2022.ADK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe