Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 275/2020 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w ulicach:Pochyła, Ugorek oraz drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej

Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 275/2020 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w ulicach:Pochyła, Ugorek oraz drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE

UD-II-WAB.6740.92.2020.

                        Zgodnie z art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

 zawiadamiam,

że decyzją Nr 275/2020 z 17.07.2020 r. Prezydent m. st. Warszawy zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. obejmującego budowę sieci wodociągowej w ul. Ugorek, Pochyłej i drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej w Warszawie, na działkach ew. nr 55/4, 55/5, 56/35, 56/36, 57/12, 57/16, 57/21, 58/6, 58/9, 58/13, 70/4 i 70/5 z obr. 4-01-04, 

 Stronom służy prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. (za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się niniejszego zawiadomienia w prasie lokalnej. Odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka Urzędu m. st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi m. st. Warszawy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 31-07-2020
Aktualizujący Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 31-07-2020
Zatwierdzający Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 31-07-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 51
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe