Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego nr 21/CP/2019 dnia 9 maja 2019r., budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Rusowy Bród, obr. 4-16-06 i 4-16-03

Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu decyzji celu publicznego nr 21/CP/2019 dnia 9 maja 2019r., budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Rusowy Bród, obr. 4-16-06 i 4-16-03

  Drukuj
 

Znak: UD-II-WAB.6733.12.2019.ADK                                                         Warszawa, dnia 28 maja 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),

 

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

 

 

- decyzji nr 21/CP/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Ruskowy Bród (odcinek od ul. Kobiałka do wysokości dz. nr ew. 17/6 z obr. 4-16-06) na dz. nr ew.: 32/18(cz.), 16/2(cz.), 17/8(cz.), 32/17(cz.), 17/6(cz.), 50/6(cz.), 28(cz.), 50/5 z obrębu 4-16-06; 36/19, 23/4(cz.), 36/3, 23/7(cz.), 23/8(cz.), 23/9(cz.), 23/5(cz.), 22/7(cz.), 22/4(cz.), 22/14(cz.), 22/1, 35/1, 21/3, 34/1, 34/2, 20(cz.), 33/1, 32/1, 25, 32/3(cz.), 15(cz.), 16(cz.), 17(cz.), 18(cz.), 28/1, 27/1, 14/1(cz.), 14/4(cz.), 14/7, 14/8(cz.), 27/11(cz.), 26/7(cz.), 26/21, 13/9(cz.), 2(cz.), 1/31, 1/46(cz.), 26/22(cz.), 26/23(cz.), 19/4 z obrębu 4-16-03 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożony dnia 15 lutego 2019 r.

 

POUCZENIE

Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 (pokój 308), w poniedziałki w godz. 08.00- 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka,
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia (licząc od daty ostatniego ogłoszenia).

Data ogłoszenia:
13-06-2019
Data wprowadzenia:  13-06-2019
 
 
Wprowadził Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 13-06-2019
Aktualizujący Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 13-06-2019
Zatwierdzający Pisarska-Sowik Marta (Dzielnica Białołęka) 13-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-06-2019
Liczba odwiedzin: 36
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe