Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy odcinka drogi gminnej klasy lokalnej 4.KD-L Projektowana

Białołęka.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy odcinka drogi gminnej klasy lokalnej 4.KD-L Projektowana

  Drukuj
 

O B W I E S Z C Z E N I E

UD-II-WAB.6740.282.2020.JRA                                                                    

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 1 ust. 1 ustawy z  15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817),

                        z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

                        zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek strony złożony 05.06.2020 r., uzupełniony 17.07.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy lokalnej 4.KD-L Projektowana wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem na działkach ew.:

- nr 12/13, 22/4, 56/5, część 55/3 (po podziale działka ew. nr 55/7), część 55/4 (po podziale działka ew. nr 55/9) z obr. 4-01-22,

oraz przebudową skrzyżowania drogi 4.KD-L Projektowana z ul. Strumykową na działkach ew.:

- nr: 10/5, część 10/7, 56/3, część 12/7 z obr. 4-01-22, na których będą wykonywane chodniki, ścieżka rowerowa, wjazd na drogę 4.KD-L Projektowaną, oświetlenie uliczne, doświetlenie przejścia dla pieszych, zasilenie oświetlenia ulicznego, zieleń.

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki ew:

- nr 55/7 (powstała po podziale działki  ew. nr 55/3) z obr. 4-01-22,

- nr 55/9 (powstała po podziale działka ew. nr 55/4) z obr. 4-01-22,

Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone to działki ew.:

- nr: 10/5, część 10/7, 56/3, część 12/7 z obr. 4-01-22,

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków
i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 44 38 283, pokój nr 404A, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek 14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-08-2020
Data wprowadzenia:  07-08-2020
 
 
Wprowadził Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 07-08-2020
Aktualizujący Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 07-08-2020
Zatwierdzający Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 07-08-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-08-2020
Liczba odwiedzin: 46
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe