Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Białołęka > Białołęka.Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy ulicy Aluzyjnej

Białołęka.Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy ulicy Aluzyjnej

  Drukuj
 

UD-II-WAB.6740.92.2020.JRA

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 9201) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy

zawiadamiam:

w tut. Urzędzie prowadzone jest postępowanie administracyjne, zawieszone z urzędu od 16.04.2020 r. do 29.07.2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Aluzyjnej na działkach ew.:

- nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/6 (po podziale działka  ew. nr 5/13) i 15/5 z obr. 4-01-03,

- nr 7/15, 7/16, 8/27 (po podziale działka ew. nr 8/37), 8/28 (po podziale działka ew. nr 8/35), 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 12/2, 13/4, 13/5 (po podziale działka ew. nr 13/9 ) i 19 (po podziale działka ew. nr 19/3) z obr. 4-01-04,

wraz z konieczną przebudową skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Aluzyjną na działkach ew.:

- nr: 3 z obr. 4-01-04,

- nr 4/7, 5/6, 5/15, 5/17 i 32 z obr. 4-02-28

oraz budową kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudową sieci elektroenergetycznej.

 

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki ew:

- nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/13 (powstała po podziale działki  ew. nr 5/6) i 15/5 z obr. 4-01-03,

- nr 7/15, 8/37 (powstała po podziale działka ew. nr 8/27), 8/35 (powstała po podziale działki ew. nr 8/28), 9/3, 10/1, 12/1 i 19/3 (powstała po podziale działki ew. nr 19) z obr. 4-01-04,

o ile wcześniej nie stały się własnością Miasta st. Warszawy na podstawie innych przepisów.

 

Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone to działki ew.:

- nr 3, 19/4 (powstała po podziale działki ew. nr 19) z obr. 4-01-04,

-nr 4/7, 5/6, 5/15, 5/17 i 32 z obr. 4-02-28.

 

Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 44 38 283, pokój nr 404A, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek 14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ustalenie wysokości odszkodowania następuje w odrębnym postępowaniu administracyjnym (art. 12 ust. 4b).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 31-07-2020
Aktualizujący Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 31-07-2020
Zatwierdzający Dzido Anna (Dzielnica Białołęka) 31-07-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 53
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe