Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

  Drukuj
 

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 13/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Szeligowska - budowa kanału ogólnospławnego
Znak: AM-WRU.6733.37.2013.BKU                                          Warszawa,   25.04.2014r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2014
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w ul. Człuchowskiej
Znak: AM-WRU.6733.14.2014.UBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 -  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2012.647 j.t.). z upoważnienia Prezydenta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-04-2014
Informacja o toczącym się postępowaniu administracyjnym w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie, przebudowie oraz rozbudowie dróg powiatowych (...) wraz z budową trasy tramwajowej - korekta wniosku
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-04-2014
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie, przebudowie oraz rozbudowie dróg powiatowych (...) wraz z budową trasy tramwajowej
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Człuchowskiej
Znak: AM-WRU.6733.36.2013.UBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 -  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2012.647 j.t.). z upoważnienia Prezydenta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szeligowskiej
AM-WRU.6733.35.2013.UBO  OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 j.t.), z upoważnienia Prezydenta m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (ul. Szeligowska, Lazurowa, Sternicza)
Obwieszczenie w załączonym pliku PDF. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-02-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej (ul. Lazurowa)
Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), z upoważnienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa wraz z przebudową magistrali wodociągowych
Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) z upoważnienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (zebranie dowodów i materiałów). Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (ulice Szeligowskiej, Lazurowa i Sternicza)
Obwieszczenie Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2013.267.) z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały w toczącym się postępowaniu na wniosek ROBYG ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa kanału ogólnospławnego (rejon ul. Szeligowskiej i ul. Kopalnianej)
Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U., nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2014
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN 200-300mm (ulice Szeligowska, Lazurowa, Sternicza)
Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 poz. 717) z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Bemowo. Inwestycja drogowa (wydanie decyzji). Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 270/BEM/2013 z 5 września 2013 r.  oraz 271/BEM/2013 z 5 września 2013 r. dot. budowy ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-09-2013
Bemowo. Informacja o wydaniu decyzja o pozwoleniu na budowę fragmentu ulicy Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK
Informacja o decyzji o pozwoleniu na budowę Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-11-2012
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wydanie decyzji). Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej radiowo-nadawczo-odbiorczej PLUS GSM BT 16237 ROZŁOGI (ul. Szeligowskiej)
Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr  80, poz. 717 z późn. zm.) z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam że w dniu 19.06.2012 r. została wydana decyzja Nr 16/BEM/C2/12 o ustaleniu lokalizacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-06-2012
Bemowo. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Nowolazurowej (odcinek Al. Jerozolimskie - Trasa AK)
Obwieszczenie Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 720 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2012
Bemowo. Wszczęcie postępowania w spr. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fragmentu ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK
Obwieszczenie Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 720 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2011

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe