Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Bemowo

Katalog wyżej: Architektura i urbanistyka

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Bemowo. Zawiadomienie o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 6 grudnia 2019 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.7.2019.IIZ   OBWIESZCZENIE o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.8.2019.EPA   OBWIESZCZENIE o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej ul. Szeligowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 03 grudnia 2019 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.6.2019.EPA   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2019
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu post. o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego ws. wydania dec. o ustalenie licp - przebudowa i rozbudowa odcinków drogi publ. – ul. Szeligowskiej, ul. Nowoczłuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   Warszawa, 26 listopada 2019 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.24.2018.WMA   OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy
WOJEWODA     MAZOWIECKI          WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA   ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY   Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej k.p.a., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy
Warszawa,              listopada 2019 r. WOJEWODA     MAZOWIECKI          WI-I.747.2.5.2019.ZK/EA   ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY   Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Bemowo. Zawiadomienie
Warszawa, 21 listopada 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WI-I.747.2.6.2019.ZK/EA ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej k.p.a., informuję, że wniosek inwestora: Miasta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Bemowo. zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
WOJEWODA     MAZOWIECKI          WI-I.747.2.8.2019.AP   ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY   Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej k.p.a., informuję, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2019
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy
WOJEWODA     MAZOWIECKI          WI-I.747.2.7.2019.AP   ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY   Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej k.p.a., informuję, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2019
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym prowadzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji licp - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Szeligowska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   Warszawa, 04.10.2019 r.          AM-ZP-N.6733.6.2019.EPA   OBWIESZCZENIE o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-10-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data publikacji: 08-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
                    WOJEWODA   MAZOWIECKI           Warszawa, 22 lipca 2019 r.                  WI-I.747.2.7.2019.AP   OBWIESZCZENIE     ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Warszawa, 24 lipca 2019 r. WI-I.747.2.8.2019.AP OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk, informuję, że na wniosek inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
                    WOJEWODA   MAZOWIECKI           Warszawa, 22 lipca 2019 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
                    WOJEWODA   MAZOWIECKI           Warszawa, 22 lipca 2019 r.                  WI-I.747.2.6.2019.ZK   OBWIESZCZENIE     ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
                     WOJEWODA   MAZOWIECKI           Warszawa, 22 lipca 2019 r.                  WI-I.747.2.5.2019.ZK   OBWIESZCZENIE   Działając na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
                     WOJEWODA   MAZOWIECKI           Warszawa, 22 lipca 2019 r.                  WI-I.747.2.5.2019.ZK   OBWIESZCZENIE   Działając na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2019
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data publikacji: 08-08-2019
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 16/BEM/C2/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno-biurową i miejscami parkingowymi – ul. Radiowa
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-N.6733.2.2019.WMA                                          Warszawa, 26 lipca 2019 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2019
Bemowo. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęściu postępowanis administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Warszawa, 24 lipca 2019 r. WI-I.747.2.8.2019.AP OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk, informuję, że na wniosek inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 > >>


Wersja standardowa