Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna-Mory
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-24
Bemowo.Obwieszczenie w spr. telefonii komórkowej, ul. Powstańców Śląskich 126
Data ostatniej modyfikacji
2020-04-20
Bemowo. Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr RD 288/2010 z dnia 20.12.2010 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Telefo
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-31
Bemowo.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-13
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zespołu urządzeń telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Świetlików 3.
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-06
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Bemowo.INFORMACJAKorespondencja wysłana z systemu EZD PUW
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-03
Bemowo. zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-29
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-29
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-28
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-27
Bemowo. Zawiadomienie
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-27
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-08
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-08
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-07
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-07
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-07
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-07
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-07
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-08-07
Bemowo. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęściu postępowanis administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-29
Bemowo. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęściu postępowanis administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-29
Bemowo. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęściu postępowanis administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-29
Bemowo. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-26
Bemowo. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 913/II/2018 z dnia 26.09.2018r. w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustale
Data ostatniej modyfikacji
2019-04-19
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dla inwestycji Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy szlaku D5 (wyznaczonego
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-22
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w związku z wydaniem w dniu 15.10.2018r. decyzji nr542/II/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę "Budowa II linii metra w Warszawie- II etap realizacji odcinka zachodnie
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-25
Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusz
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-28
Informacja o toczącym się postępowaniu administracyjnym w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie, przebudowie oraz rozbudowie dróg powiatowych (...) wraz z budową trasy tramwajowej - korekta wniosku
Data ostatniej modyfikacji
2014-04-23
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie, przebudowie oraz rozbudowie dróg powiatowych (...) wraz z budową trasy tramwajowej
Data ostatniej modyfikacji
2014-03-17
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej (ul. Lazurowa)
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-07
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa wraz z przebudową magistrali wodociągowych
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-20
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (zebranie dowodów i materiałów). Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (ulice Szeligowskiej, Lazurowa i Sternicza)
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-20
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa kanału ogólnospławnego (rejon ul. Szeligowskiej i ul. Kopalnianej)
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-13
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN 200-300mm (ulice Szeligowska, Lazurowa, Sternicza)
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Bemowo. Inwestycja drogowa (wydanie decyzji). Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK
Data ostatniej modyfikacji
2013-09-26
Bemowo. Informacja o wydaniu decyzja o pozwoleniu na budowę fragmentu ulicy Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-06
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wydanie decyzji). Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej radiowo-nadawczo-odbiorczej PLUS GSM BT 16237 ROZŁOGI (ul. Szeligowskiej)
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-21
Bemowo. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Nowolazurowej (odcinek Al. Jerozolimskie - Trasa AK)
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-20
Bemowo. Wszczęcie postępowania w spr. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fragmentu ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-19<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Wersja standardowa