Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

  Drukuj
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wojewody Mazowieckiego nr 626/SAAB/2020 o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Nr 45/SAAB/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji polegającej na: „budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji polegającej na: „budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Sta
WOJEWODA MAZOWIECKI WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji Nr 41/SPEC/2020 z dnia 8 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu pn.: „budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna - Mory.
                 WOJEWODA MAZOWIECKI                          Warszawa,         WI-I.747.3.8.2020.JK   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2020
Bemowo. Wydanie decyzji nr 59/2020 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawyo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ulicy Telefonicznej
Znak sprawy : UD-I-WAB-A.6740.23.2020.KDK             (6.KDK.UD-I-WAB) l.dz. 912/20   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3   ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-06-2020
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu dec. 14/BEM/C2/20 umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia licp - budowa ulicy Waldorffa od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 1 czerwca 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.3.2020.EPA OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr 36/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji polegającej na: „budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-05-2020
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr 35/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji polegającej na: „budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-05-2020
Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna-Mory
Warszawa, 17 kwietnia 2020 r.     WOJEWODA MAZOWIECKI         WI-I.747.3.8.2020.JK   OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO   Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-04-2020
Bemowo.Obwieszczenie w spr. telefonii komórkowej, ul. Powstańców Śląskich 126
Zawiadamiam, że w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 03.03.2020 r. (data wpływu do WAB dla Dzielnicy Bemowo 15.04.2020 r.) Spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej nr 7 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2020
Bemowo. Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr RD 288/2010 z dnia 20.12.2010 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Telefo
w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr RD 288/2010 z dnia 20.12.2010 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na   budowie ulicy Telefonicznej (XXV kategoria obiektu budowlanego) na odcinku od ulicy Natalii do ulicy Kleeberga ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2020
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/BEM/C2/20 umorzenie postępowania o wydanie decyzji licp-budowa sieci elektorenergetycznej oświetlenia przejść dla pieszych ul. Szeligowska
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-N.6733.2.2020.EPA   Warszawa, 16.03.2020 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2020
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/BEM/C2/20 umorzenie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu licp-budowa sieci nN oświetlenie przejść dla pieszych ul. Kaliskiego
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-N.6733.1.2020.EPA       Warszawa, 16.03.2020 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2020
Bemowo.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Warszawa, 9 marca 2020 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WI-I.747.2.2.2020.EA     OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO     Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: Miasta ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-03-2020
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zespołu urządzeń telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Świetlików 3.
Warszawa, 6 marca 2020r. Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6740.24.2020.ECI l.dz. 5254/20 (3.ECI.UD-I-WAB) O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186  z późn. zm.) zawiadamiam że w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5   WI-I.747.2.5.2019.EA  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5   WI-I.747.2.6.2019.EA  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Bemowo.INFORMACJAKorespondencja wysłana z systemu EZD PUW
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Warszawa, 2020-02-24 WI-I.7820.3.15.2019.MP   informacja Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW                        W związku z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Bemowo.Zawiadomienie ws. wydania decyzji nr 1/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Szeligowskiej i budowa odcinka drogi ul. Nowoczłuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 16 stycznia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.24.2018.WMA OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Bemowo. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 2/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.7.2019.IIZ OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Bemowo. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 3/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.8.2019.EPA OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 § 1 i 2, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe