Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy

Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o nowym terminie załatwienia sprawy

  Drukuj
 

WOJEWODA    MAZOWIECKI

 

       WI-I.747.2.7.2019.AP

 

ZAWIADOMIENIE

O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej k.p.a., informuję, że wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C2, nie zostanie rozpatrzony w terminie określonym w art. 9o ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) i wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Niezałatwienie sprawy w terminie, określonym w ww. ustawie jest spowodowane koniecznością badania przez organ dowodów i wniosków złożonych do toczącego się przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Stosownie do treści art. 36 § 1 k.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 2 k.p.a., stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z treścią art. 37§ 2 k.p.a., ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie

 

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

        /podpisano elektronicznie/

 

Załączniki:
ogloszenie1.doc
Data ogłoszenia:
27-11-2019
Data wprowadzenia:  27-11-2019
 
 
Wprowadził Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 27-11-2019
Aktualizujący Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 29-11-2019
Zatwierdzający Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 29-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-11-2019
Liczba odwiedzin: 278
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe