Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dla inwestycji Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy szlaku D5 (wyznaczonego

Bemowo. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dla inwestycji Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy szlaku D5 (wyznaczonego

  Drukuj
 

Warszawa, 9 stycznia 2019 r.

 

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

 WI-II.7840.9.11.2018.MP                      

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 9 i 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 25.09.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 519/II/2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy szlaku D5 (wyznaczonego pikietażami: tor lewy od 52+46,459 do 61+06,385, tor od 52+45,900 do 61+01,500), rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – wynikające z budowy metra.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowane przez pełnomocnika.

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

            Jednocześnie, na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy Kpa, oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 24/II/2019 z dnia 9.01.2019 r. znak: WI-II.7840.9.11.2018.MP prostujące oczywiste omyłki pisarskie popełnione ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 519/II/2018 z dnia 25.09.2018 r. znak: WI-II.7840.9.11.2018.MP.

Od  powyższego postanowienia  przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

 

Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, wejście F, w godzinach przyjęć interesantów: w poniedziałki w godz. 13-16; w środy w godz. 8-12; w piątki w godz. 8-12).

 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Aleksandra Krzoska

 Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Załączniki:
Data ogłoszenia:
21-01-2019
Data wprowadzenia:  21-01-2019
 
 
Wprowadził Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 21-01-2019
Aktualizujący Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 21-01-2019
Zatwierdzający Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 21-01-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-01-2019
Liczba odwiedzin: 61
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe