Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > Bemowo. Zawiadomienie

Bemowo. Zawiadomienie

  Drukuj
 

Warszawa, 21 listopada 2019 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-I.747.2.6.2019.ZK/EA

ZAWIADOMIENIE

O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej k.p.a., informuję, że wniosek

inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w sprawie wydania

decyzji o ustalenia lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie

II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04

„Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie

wentylatorni V2, nie zostanie rozpatrzony w terminie określonym w art. 9o ust. 7 ustawy z dnia

28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) i wyznaczam

nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Niezałatwienie sprawy w terminie, określonym w ww. ustawie jest spowodowane

koniecznością badania przez organ dowodów i wniosków złożonych do toczącego się

przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Stosownie do treści art. 36 § 1 k.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie

organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki,

wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 2 k.p.a., stronie

przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z treścią art. 37§ 2 k.p.a., ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano elektronicznie/

ogloszenie3.pdf

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-11-2019
Data wprowadzenia:  27-11-2019
 
 
Wprowadził Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 27-11-2019
Aktualizujący Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 27-11-2019
Zatwierdzający Żółtowski Piotr (Dzielnica Bemowo) 27-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2019
Liczba odwiedzin: 128
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe