Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

  Drukuj
 

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 18/BEM/C2/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Znak: AM-WRU.6733.27.2015.ZWY                                         OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 -  ustawy z dnia 27 marca 2003 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa klabli średniego napięcia
AM-WRU.6733.30.2015.ZWY                                    OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Lazurowa 40
AM-WRU.6733.27.2015.ZWY OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t) Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2015
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - lazurowa 40
AM-WRU.6733.27.2015.ZWY OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.). z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam, że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały w postępowaniu wszczętym  na wniosek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ul. Oławska 1
AM-WRU.6733.34.2015.BKU Warszawa, dnia      14.07.2014r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- lokalizacja inwestycji celu publicznego- stacja bazowa telefonii komórkowej ul. Lazurowa 40
   PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 11/BEM/C2/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa magistrali wodociągowej w ul. Lazurowej
AM-WRU.6733.17.2015.AWA                                               Warszawa,   2015.05.21 OBWIESZCZENIE ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-05-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 7/BEM/C2/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej.
Znak: AM-WRU.6733.54.2014.HKI/JFE                                                   Warszawa, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2015
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiału - ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej
    Znak: AM-WRU.6733.54.2014.HKI/JFE      ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-03-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej - Narwik, Lazurowa
Znak: AM-WRU.6733.54.2014.HKI/JFE                                               Warszawa, dnia 14.01.2015r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-01-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 41/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej
Znak : ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-01-2015
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 40/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych
AM-WRU.6733.32.2014.ISW Warszawa, dnia   28.10.2014r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-10-2014
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej: linii kablowej SN-15 kV
Znak : ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-10-2014
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji- lokalizacja inwestycji celu publicznego nr 36/BEM/C2/14 - ul. Szeligowska budowa wodociągu
                      PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY   AM-WRU.6733.26.2014 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2014
Bemowo. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Księcia Bolesława - budowa stacji linii radiowych
Znak: AM-WRU.6733.32.2014.ISW                                          Warszawa,     18.09.2014r. OBWIESZCZENIE Na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-09-2014
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Szeligowska - budowa sieci wodociągowej
AM-WRU.6733.26.2014.RBR                                             OBWIESZCZENIE Na podstawie: art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2014
Bemowo. Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich i Radiowej
AM-WAAB.6740.4.14.   .GSA  Warszawa, dnia OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2014
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Księcia Bolesława - budowa stacji linii radiowych
Znak: AM-WRU.6733.32.2014.ISW                                          Warszawa, 2014.06.25   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2014
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Powstańców Śląskiech, Olbrachta - bbudowa skrzyżowania i kanalizacji ogólnospławnej
Znak: AM-WRU. 6733.27.2014.JNA                      OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2013.267) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-06-2014
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 188/BEM/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
AM-WAAB.6740.4.14.   .GSA   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2014

1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe