Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu dec. 14/BEM/C2/20 umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia licp - budowa ulicy Waldorffa od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-01
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/BEM/C2/20 umorzenie postępowania o wydanie decyzji licp-budowa sieci elektorenergetycznej oświetlenia przejść dla pieszych ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-17
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/BEM/C2/20 umorzenie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu licp-budowa sieci nN oświetlenie przejść dla pieszych ul. Kaliskiego
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-17
Bemowo.Zawiadomienie ws. wydania decyzji nr 1/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Szeligowskiej i budowa odcinka drogi ul. Nowoczłuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Bemowo. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 3/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Bemowo. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji 2/BEM/C2/20 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-17
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-06
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym rozpatrywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-05
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-04
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu post. o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego ws. wydania dec. o ustalenie licp - przebudowa i rozbudowa odcinków drogi publ. – ul. Szeligowskiej, ul. Nowoczłuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-27
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym prowadzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji licp - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-04
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 16/BEM/C2/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno-biurową i miejscami parkingowymi – ul. Radiowa
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-29
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 103/BEM/19 o podjęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku strzelnicy dla Komendy Głównej Policji - ul. Radiowa
Data ostatniej modyfikacji
2019-07-08
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/BEM/C2/19 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/BEM/C2/19 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/BEM/C2/19 odmawiajacej ustalenia licp - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa odcinka ul. Nowo - Człuchowskiej przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-04-29
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa odcinka ul. Nowo - Człuchowskiej przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-04-29
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym ws. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej – ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2019-04-24
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia nr 48/BEM/19 ws. zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa strzelnicy z częścią socjalno-biurową - Komenda Główna Policji - ul. Radiowa
Data ostatniej modyfikacji
2019-04-04
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno - biurową, czterema stanowiskami postojowymi – ul. Radiowa
Data ostatniej modyfikacji
2019-03-15
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/BEM/C2/19 – lokalizacja inwestycji celu publicznego – budowa zatoki postojowej – autobusowej na dwa stanowiska przy ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-02-14
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku strzelnicy z częścią socjalno-biurową - ul. Radiowa
Data ostatniej modyfikacji
2019-02-06
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Nr 14/BEM/19 o zawieszeniu postępowania z urzędu na czas 12 miesięcy ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2019-02-04
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zatoki postojowej- autobusowej - ul. Lazurowa
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-18
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 218/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odc. ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-07
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 215/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odc. ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-07
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 217/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi -ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-06
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 216/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi -ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-06
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej przy skrzyżowaniu ulic Lazurowej i Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-03
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odc. ul. Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-03
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa i rozbudowa odc. drogi publicznej- ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-03
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa i rozbudowa odc. drogi publicznej- ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-12-03
Bemowo. Zawiadomienie o utrzymaniu w mocy decyzji nr 11/BEM/C2/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa magistrali wodociągowej w ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-30
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 21/BEM/C2/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. - ul. Kocjana 3
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-19
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. - ul. Kocjana 3
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-16
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. - ul. Kocjana 3
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-11
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 18/BEM/C2/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej wraz z infrastrukturą techniczna tj. oświetlenie i odwodnienie drogi
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-05
Bemowo. Obwieszczenie o omyłce w decyzji Nr 263/BEM/IN/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-23
Bemowo. Obwieszczenie o omyłce w decyzji Nr 262/BEM/IN/2018
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-23
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 5586W (ul. Połczyńska w Warszawie) na odc. od al. 4 Czerwca 1989 r. (bez skrzyżowania) do ul. Szeligow
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-20
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 5586W (ul. Połczyńska w Warszawie) na odc. od ul. Sochaczewskiej (bez skrzyżowania) do ul. Dostawczej (
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-20
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w postępowaniu ws. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej z infrastrukturą
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-14
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmownej 15/BEM/C2/18 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych - ul. Księcia Bolesława
Data ostatniej modyfikacji
2018-07-23
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ulicy Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-07-18
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 93/BEM/18 - likalizacja inwestycji celu publicznego - budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-20
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-19
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 14/BEM/C2/18 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa odcinka Nowo-Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-19
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 9/BIA/C2/18 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa skrzyżowania ulic Lazurowa - Dywizjonu 303
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-08
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 5586W - ul. Połczyńska
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-29
Bemowo. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 5586W ul. Połczyńska
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-29
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałow w postepowaniu adm. - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Lazurowa, Człuchowska
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-28
Bemowo. Zawiadomienie o wydanej decyzji nr 8/BEM/C2/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play - ul. Powstańców Śląskich 83
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-15
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - rozbudowa skrzyżowania ulic Lazurowa - Dywizjonu 303
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-20
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka drogi Nowo-Człuchowskiej wraz z infrastrukturą - skrzyżowanie ul. Lazurowej i Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-20
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. Powstańców Śląskich 83
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-16
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym rozpatrywaniu sprawy - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych - ul. Księcia Bolesława
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-16
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 4/BEM/C2/18 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa podpiwniczonego budynku zespołu szkolno-przedszkolnego - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-11
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu dec. 2/BEM/C2/18 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Urbanowicza 27
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-29
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu dec. 3/BEM/C2/18 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Urbanowicza 11a
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-29
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play - ul. Powstańców Śląskich 83
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-15
Bemowo. zawiadomienie o zebraniu dowodów - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa podpiwniczonego budynku przedszkolnego - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-13
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - rozbudowa skrzyżowania ulic Lazurowa - Dywizjonu 303
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-02
Bemowo. Zawiadomienie o zabreniu dowodów w postępowaniu - lokalziacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. Urbanowicza 27
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-02
Bemowo. Zawiadomienie o zabreniu dowodów w postępowaniu - lokalziacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. Urbanowicza 11a
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-02
Bemowo. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe nr 38/BEM/2018 -dotycząca zmiany ostatecznej decyzji Nr 24/BEM/2017 z dnia 09.02.2017r, przeniesionej na inwestora decyzją Nr 122/BEM/2017 z dnia 10.05.2017r. -ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-02-16
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa stacji telefonii komórkowej - ul. Urbanowicza
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-30
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Urbanowicza 11a
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-30
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalziacja inwestycji celu publicznego - budowa podpiwniczonego budynku zespołu szkolno-przedszkolnego - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-20
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu przez SKO decyzji KOC/2205/Ar/16 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Data ostatniej modyfikacji
2017-07-24
Bemowo. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnegona działkach nr ew.: 82/3, 83, 84, 86/3, 89/3, 90/3, 91/3, 92/3, 93/3, 94/6 z obrębu 6-11-03 przy ul. Pełczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2017-02-27
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 119/BEM/C2/16 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2016-09-28
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2016-07-13
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/BEM/C2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2016-03-04
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 5/BEM/C2/16 - ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2016-03-01
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Połczyńska
Data ostatniej modyfikacji
2016-02-19
Bemowo. Zawiadomienie o ponownym rozpatrywaniu sprawy - ustalenie inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej PLUS GSM - ul. Szeligowska
Data ostatniej modyfikacji
2016-02-12
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu przez WSA postanowienia IV SA/Wa 2893/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych
Data ostatniej modyfikacji
2016-02-04
Bemowo. zawiadomienie o wwydanej decyzji nr 3/BEM/C2/16 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa w ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2016-01-27
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów- lokalizacja inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-21
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-03
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 27/BEM/C2/15 z dnia 27.10.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia stacji bazowej sieci cyfrowej T-MOBILE- ul. Oławskiej 1
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-02
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu dec 26/BEM/C2/15 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych kabli średniego napięcia
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-02
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu przez SKO postanowienia KOC/5403/Ar/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-01
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w postępowaniu - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych kabli średniego napięcia
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-01
Bemowo. Zawiadomienie o postanowieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych kabli średniego napięcia
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-01
Bemowo. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-21
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu dec nr 19/BEM/C2/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa magistrali wodociągowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-24
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu przez SKO postanowienia KOC/6832/Ar/14 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-17
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 18/BEM/C2/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-12
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa klabli średniego napięcia
Data ostatniej modyfikacji
2015-08-03
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiałów w sprawie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - lazurowa 40
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-16
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Lazurowa 40
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-16
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ul. Oławska 1
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-15
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- lokalizacja inwestycji celu publicznego- stacja bazowa telefonii komórkowej ul. Lazurowa 40
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-03
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 11/BEM/C2/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa magistrali wodociągowej w ul. Lazurowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-26
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 7/BEM/C2/15 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej.
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-23
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu materiału - ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-05
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej - Narwik, Lazurowa
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-15
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 41/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-08
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 40/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa stacji linii radiowych
Data ostatniej modyfikacji
2014-10-30
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej: linii kablowej SN-15 kV
Data ostatniej modyfikacji
2014-10-20
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji- lokalizacja inwestycji celu publicznego nr 36/BEM/C2/14 - ul. Szeligowska budowa wodociągu
Data ostatniej modyfikacji
2014-10-01
Bemowo. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Księcia Bolesława - budowa stacji linii radiowych
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-24
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Szeligowska - budowa sieci wodociągowej
Data ostatniej modyfikacji
2014-09-16
Bemowo. Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich i Radiowej
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-17
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Księcia Bolesława - budowa stacji linii radiowych
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-30
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Powstańców Śląskiech, Olbrachta - bbudowa skrzyżowania i kanalizacji ogólnospławnej
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-27
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 188/BEM/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-17
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 16/BEM/C2/14 o ustaleniu licp - ul. Człuchowska gazociąg średniego ciśnienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-22
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 15/BEM/C2/14 o ustaleniu licp - ul. Lazurowa / Sternicza - sieć wodociągowa
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-22
Bemowo. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Szeligowska sieć wodociągowa
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Powstańców Śląskich / Olbrachta - budow skrzyżowania
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-07
Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji 13/BEM/C2/14 - lokalizacja inwestycji celu publicznego ul. Szeligowska - budowa kanału ogólnospławnego
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-05
Bemowo. Zawiadomienie o zebraniu dowodów - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu w ul. Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2014-04-24
Bemowo. Inwestycja celu publicznego. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Człuchowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-18
Bemowo. Inwestycja celu publicznego. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szeligowskiej
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-18
Bemowo. Inwestycja celu publicznego (wszczęcie postępowania). Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (ul. Szeligowska, Lazurowa, Sternicza)
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-14<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Architektura i urbanistyka - Bemowo]

Wersja standardowa