Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 218/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odc. ul. Nowo-Człuchowskiej

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 218/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odc. ul. Nowo-Człuchowskiej

  Drukuj
 

 

Znak: AM–ZP-N.6733.27.2018.ACI                                       Warszawa, dn. 06.11.2018r.
 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 §1, §2, w związku z art. 49b Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) oraz art. 53 ust.1 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony w postępowaniu wszczętym na wniosek Nexity Polska Sp. z o. o., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka ul. Nowo-Człuchowskiej na częściach działek ew. nr  3/1, 8, 9, 10 w obrębie 6 13-05 przy skrzyżowaniu ulic Lazurowej i Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
że w dniu 05.12.2018r. wydane zostało Postanowienie Nr 218 /BEM/18 zawieszające z urzędu na czas 12 miesięcy od daty wpływu wniosku postępowanie administracyjne w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią powyższego postanowienia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Północ, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój nr 603, tel. 0224431593 w terminie 14 dni.
Zgodnie z art. 49. §  2 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49b. § 1 oraz § 2, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-12-2018
Data wprowadzenia:  07-12-2018
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2018
Aktualizujący Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-12-2018
Liczba odwiedzin: 51
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe