Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia nr 48/BEM/19 ws. zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa strzelnicy z częścią socjalno-biurową - Komenda Główna Policji - ul. Radiowa

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia nr 48/BEM/19 ws. zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa strzelnicy z częścią socjalno-biurową - Komenda Główna Policji - ul. Radiowa

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


AM-ZP-N.6733.2.2019.WMA                                            Warszawa, 2.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 98 §1, art. 10 §1, art. 49 §1, §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony w postępowaniu wszczętym na wniosek Komendy Głównej Policji reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku strzelnicy wraz z częścią socjalno-biurową i czterema stanowiskami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ew. nr 1/8 w obrębie 6-08-10 przy ul. Radiowej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

że w dniu 02.04.2019 r. wydane zostało Postanowienie Nr 48/BEM/19 zawieszające
na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się
z treścią powyższego postanowienia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Północ,           ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój nr 603, tel. (0 22) 443 23 16 w terminie 14 dni.

Zgodnie z art. 49. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49b. § 1 oraz § 2, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-04-2019
Data wprowadzenia:  04-04-2019
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-04-2019
Aktualizujący Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-04-2019
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-04-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-04-2019
Liczba odwiedzin: 44
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe