Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia i informacje [Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego]

Ogłoszenia i informacje [Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego]

  Drukuj
 

Rembertów. Obwieszczenie o o wydaniu postanowienia nr 186/REM/IL/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji nr 28/REM/IL/2022 z dnia 21.02.2022 r.
AM-IL.6740.8.2021.GSA (56.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia postanowienia nr 188/BIA/IL/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz 203/BIA/IL/2022 zmieniającego postanowienie nr 85/BIA/IL/2022 z dnia 15 lutego 2022 r
AM-IL.6740.23.2021.GSA (16.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Rembertów. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 187/REM/IL/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o usunięciu przez inwestora nieprawidłowości w dokumentacji projektowej - budowa tunelu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela "Montera"
AM-IL.6740.22.2021.GSA (17.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Włochy. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 195/WŁO/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej robudowy ul. Szyszkowej
AM-IL.6740.2.2021.GSA (6.GSA) Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 196/BIA/IL/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.o usunięciu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej ul. Kąty Grodziskie
AM-IL.6740.4.2022.GSA (5.GSA) Warszawa,  26 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2022
Śródmieście, Mokotów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 74/MOK/ŚRD/IL/2022 o pozwoleniu na budowę trasy szybkiego tramwaju do Wilanowa
AM-IL.6740.25.2021.KZA (KZA/AM-IL)             Warszawa, dnia 28.04.2022 r.   OBWIESZCZENIE Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 35 ust. 9 ustawy dnia 7 lipca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2022
Śródmieście, Mokotów, Wilanów. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 124/ŚRD/MOK/WlL/lL/2022 z dnia 14 marca 2022 r. o usunięciu przez inwestora nieprawidłowości w dokumentacji projektowej trasy tramwajowej
Warszawa, 26 kwietnia 2022 r. AM-lL.6740.24.2021.GSA (8.GSA OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. Ild ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2022
Rembertów. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji 33/LOK/2022 ustalającej LICP - budowa zaplecza duszpasterskiego
 W załączeniu obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl . Umożliwimy Państwu zapoznanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2022
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego - w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko - II linia metra, odc. stacja Powstańców Śląskich - STP Mory
 W załączeniu zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl . Umożliwimy Państwu zapoznanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-04-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - wszczęcie postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - budowa gazociągu Mory - Wola Karczewska
W załączeniu obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl . Umożliwimy Państwu zapoznanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-04-2022
Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 38/ŚRÓ/22 zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji licp - budowa budynku usług kultury (teatr, opera) wraz z częścią biurową Polskiej Opery Królewskiej i garażem podziemnym
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 19 kwietnia 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2022.DBO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam że 19 kwietnia 2022 r. z upoważnienia Prezydenta m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2022
Włochy. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji 20/LOK/2022 odmawiającej ustalenia LICP - budowa hangaru eksploatacyjno-obsługowego (teren zamknięty)
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w załączonym pliku pdf. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/PRD/C2/22 z 13.04.2022 r. o ustaleniu licp dla inwestycji polegającej na: budowie ekranów akustycznych wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w rejonie Al. Stanów Zjednoczonych
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, dn. 13 kwietnia 2022 r. Znak: AM-ZP-W.6733.6.2022.JPA   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-04-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa ekranów akustycznych wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w rejonie Al. Stanów Zjednoczonych
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 29 marca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P-6733.6.2022.JPA ( 11.JPA.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2022
Śródmieście. Zawiadomienie o wydanym Postanowieniu nr 26/ŚRÓ/22 – zawieszenie z urzędu postępowania ws. licp budowa budynku internatu sportowego z częścią biurową i basenem sportowym, budynku lodowiska przy ul. Łazienkowskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 29 marca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2022.ASO(8.ASO) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2022
Bielany. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Farysa
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-N.6733.1.2022.IIZ    Warszawa, 29 marca 2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2022
Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp – budowa budynku internatu sportowego z częścią biurową i basenem sportowym, budynku lodowiska, budynku parkingu samochodowego nadziemnego przy ul. Łazienkowskiej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 14 marca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.2.2022.ASO(6.ASO) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2022
Mokotów, Wilanów, Śródmieście. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa dróg publicznych - budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa
Warszawa,  10 marca 2021 r. AM-IL.6740.24.2021.GSA (5.GSA)  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-03-2022
Mokotów. Informacja o wydanej decyzji nr 30/MOK/22 o wz z 7 marca 2022 r.i treści decyzji ws. budowy bloku wielopaliwowego o mocy 75 MWe w EC Siekierki przy ul. Augustówka 30
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 8 marca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6730.18.2020.AZU INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w zw. z art. 72 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-03-2022
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - wszczęcie postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - budowa gazociągu Mory - Wola Karczewska
W załączeniu obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl . Umożliwimy Państwu zapoznanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe