Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia i informacje [Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego]

Ogłoszenia i informacje [Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego]

  Drukuj
 

Ochota. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu licp - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i budową drugiego dźwigu w budynku administracyjnym „A” przy ul. Krzywickiego 34
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-W.6733.1.2022.MRA (     .MRA) Warszawa, 27 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 i art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2022
Włochy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego BT 14094 OPACZ BIS o wysokości 45 m przy ul. Rebusowej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 24 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-S.6733.2.2022.EKA OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-07-2022
Bemowo. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 130/BEM/IL/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozbudowy ul. Lazurowej
AM-IL.6740.3.2022.GSA (12.GSA) Warszawa, 20 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Białołęka. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 77/BIA/22 zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji licp - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WAR2231A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Lidzbarskiej
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Znak: AM-ZP-N.6733.3.2022.ACI ( 5.ACI)   Warszawa, 21 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Wola. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie rozbudowy ul. Jana Kazimierza.
AM-IL.6740.12.2022.GSA (2.GSA)  Warszawa, 20 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej i wiaduktu tramwajowo-pieszo-rowerowego nad al. Stanów Zjednoczonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową drogi publicznej
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 15  czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.11.2022.LKO ( 6 .LKO.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu al. Jerzego Waszyngtona na odc. Międzynarodowa – Kinowa
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,  15 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.9.2022.JNA (6) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu Kanału Wystawowego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa,  15 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.8.2022.JNA (6) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Praga Południe. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 15 czerwca 2022 r. Znak sprawy:AM-ZP-P.6733.7.2022.JPA (6.JPA.AM-ZP-P) OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art.10 § 1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Wilanów. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 95/WIL/IL/2022 w sprawie umorzenia postępowania odnośnie rozbudowy dróg Bruzdowej i Metrycznej.
AM-IN.6740.9.2018.AWA  (39.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 06.06.2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 t.j.) i art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-06-2022
Bielany. Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 66/BIE/22 - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...) - ul. Rudnickiego
Warszawa, 9 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6730.46.2019.KPA INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w zw. z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2022
Bielany. Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu LICP 7/BIE/C2/22 - budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Farysa
Warszawa, 9 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.1.2022.IIZ INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w zw. z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-06-2022
Włochy. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - przebudowa lotniska, budowa oświetlenia
W załączeniu obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl . Umożliwimy Państwu zapoznanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-06-2022
Włochy. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 72/WŁO/22 – odmowa ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Krakowiaków
Warszawa, 6 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-W.6730.48.2021.NZU(25.NZU) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 i 2, art. 49a oraz art. 49b § 1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j. z późn. zm.), w związku z art. 59 ust.1, art. 60 oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2022
Włochy. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 121/WŁO/IL/2022 w sprawie zmiany decyzji nr 335/WŁO/IN/2018 odnośnie rozbudowy ul. Szyszkowej
AM-IL.6740.2.2022.GSA (9.GSA)      Warszawa, 2 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2022
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 115/BIA/IL/2022 w sprawie rozbudowy ul. Kąty Grodziskie
AM-IL.6740.4.2022.GSA (10.GSA) Warszawa, 2 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2022
Rembertów. Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 67/REM/22 z 02.06.2022r o ustaleniu wz i treści decyzji ws. inwestycji polegającej na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180
Warszawa, 3 czerwca 2022 r. Znak sprawy: AM-ZP-E.6730.1.2022.MST INFORMACJA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w zw. z art. 72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2022
Białołęka. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 99/BIA/IL/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie rozbudowy ul. Kąty Grodziskie
AM-IL.6740.23.2021.GSA (22.GSA) Warszawa, 24 maja 2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-05-2022
Ursynów. Wilanów. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 266/URN/WIL/IL/2022 w sprawie usunięcia nieprawidłowości przy projekcie budowy ul. Ciszewskiego
AM-IL.6740.9.2019.AWA (98.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 26.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 123 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-05-2022
Wesoła. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5625W – ul. Jana Pawła II
AM-IL.6740.10.2022.KZA  (3.KZA/AM-IL) Warszawa, dnia 24.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 t.j.) i art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. oraz art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-05-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe